Portti
Tulostettava versio

Satamaliitto on jäsentensä edunvalvoja sekä
Suomessa että
ulkomailla.

Satamaliiton tilaisuuksia

14.-15.9. Satamapäivät, Kokkola
11.10. Satamajohdon kokous, Helsinki


Omenankukka

Muita tilaisuuksia

2.-3.6. ESPO 2016 Conference, Dublin
20.-22.6. TEN-T Days 2016, Rotterdam
8.-9.9. Baltic Ports Conference 2016, Helsinki
4.10. Työturvallisuuskulttuuri satamassa - Turvallinen liikkuminen yhteisellä työpaikalla, Helsinki
Työturvallisuuskulttuuri satamassa – Turvallinen liikkuminen yhteisellä työpaikalla
156KB, päivitetty 27.4.2016
Satamatoiminnot koulutusohjelma, 30 op
9/2016 - 9/2017
, järjestäjä Turun yliopiston
Brahea-keskus, Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus
Koulutusohjelman esite
227KB, päivitetty 27.11.2015