Hyödyllisiä linkkejä #COVID19

Hallinnolliset määräykset

Traficom 

Hallitus on 11.6. hyväksynyt Traficomin hallin-noiman 24,7 miljoonan euron tuen varustamoille. 
Lisätietoja: 

bit.ly/2MNnPtL ja 

bit.ly/2BPiIqC 

www.traficom.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/ajankohtaista-koronasta

Valtioneuvosto

Lue VN tiedotteen 540/2020 oheismuistio osoitteessa: bit.ly/32xMdqJ

valtioneuvosto.fi/-/1410869/maahantulon-rajoituksia-tiukennetaan-uudelleen-sisa-ja-ulkorajoilla

Ohessa maakohtainen listaus maarajoituksista: 

valtioneuvosto.fi/documents/1410869/4024872/Matkailusuositukset_18082020-v1+FI2.pdf/11f44217-796a-599f-26c2-82d3983870ca/Matkailusuositukset_18082020-v1+FI2.pdf?t=1597911527428

Valtioneuvoston poikkeusolojen päättymistä koskevat tiedotteet: 

valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/valmiuslain-mukaisten-toimivaltuuksien-kaytosta-luovutaan-poikkeusolot-paattyvat-tiistaina-16-kesakuuta  

valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/hallitus-kasitteli-neuvottelussaan-normaaliolojen-lainsaadannon-kehittamista-varauduttaessa-epidemian-mahdolliseen-toiseen-aaltoon

bit.ly/2MNnPtL ja bit.ly/2BPiIqC 

www.lvm.fi/-/hallitus-esittaa-maararahaa-laivaliikenteen-avustamiseen-1209445

Useat EU:n jäsenmaat ovat samanaikaisesti avanneet sisämarkkinarajojaan matkustajille. Jäsenvaltioilla on kuitenkin jossain määrin toisistaan poikkeavia ohjeita tai rajoituksia, joita on kerätty komission sivustolle reopen.europa.eu/fi .  

Valtioneuvoston 11.6. tiedote matkustusrajoitusten avaamisesta: bit.ly/2UwTDHw  
Valtioneuvoston päätös perusteluineen julkaistaan 12.6.  

valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/valtioneuvoston-periaatepaatos-suunnitelmasta-koronakriisin-hallinnan-hybridistrategiaksi 

valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/korjaus-hallitus-linjasi-neuvottelussaan-kasvosuojuksista-ja-keskusteli-rajaliikenteesta 

valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/hallitus-linjasi-suunnitelmasta-koronakriisin-hallinnan-hybridistrategiaksi-ja-rajoitusten-vaiheittaisesta-purkamisesta

valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/hallitus-paatti-vuoden-2020-toisesta-lisatalousarvioesityksesta-seka-julkisen-talouden-suunnitelmasta-vuosille-2021-2024

valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/yhteiskunnan-toiminnan-kannalta-kriittisten-alojen-henkilosto

Ohjeistukset ja käytännöt

Elinkeinoelämän keskusliitto
www.ek.fi

EK julkaisi 19.5. kokoelman hyviä käytäntöjä, jotka löytyvät osoitteesta bit.ly/2ze6FCn  

Muistutuksena myös EK:n suositus toimintamalliksi epäiltäessä koronatartuntaa työpaikalle:    bit.ly/2zSYTOe  

ek.fi/wp-content/uploads/Suositus_koronatartunta-tyopaikalla-1.pdf

https://ek.fi/ajankohtaista/uutiset/2020/03/13/kymmenen-kysymysta-koronasta-ja-tyoehdoista/

ek.fi/ajankohtaista/uutiset/
2020/03/20/korona-helpotuksia-
lomautuksiin-ja-muuhun-
tyolainsaadantoon/

Kela 

www.kela.fi/tyonantajat-korona#tartuntatautipvr%20korona 

www.kela.fi/ajankohtaista-tyonantajat/-/asset_publisher/Y8xAYtXxE3Kt/content/tartuntatautipaivaraha-korvaa-ansionmenetyksen-karanteenin-aikana 

www.kela.fi/ajankohtaista-tyonantajat/-/asset_publisher/Y8xAYtXxE3Kt/content/tartuntatautipaivarahaa-varten-tarvitaan-ilmoitus-ansionmenetyksesta-ja-poissaoloajasta

Rajavartiolaitos

raja.fi

Sisärajatiedotteet maa- ja vesirajojen osalta Rajan sivuilta: 

www.raja.fi/ajankohtaista/tietoa/tiedotteet/1/0/rajaliikenteen_rajoitukset_24_8_alkaen_-_sisarajavalvonta_palautetaan_norjan_vastaiselle_rajalle_80462 

www.raja.fi/ajankohtaista/tietoa/tiedotteet/1/0/rajaliikenteen_rajoitukset_jatkuvat_80458

Rajavartiolaitoksen päivitetyt ohjeet löytyvät osoitteesta:  

www.raja.fi/ajankohtaista/ohjeet_rajanylitykseen 

www.raja.fi/koronainfo

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeet työntekijöille, jotka ovat alttiita koronaviruksen aiheuttaman covid-19-taudin vakavammille muodoille 

stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/stm-ohjeet-tyontekijoiden-terveyden-suojelemiseksi-koronavirustilanteessa 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Ns. riskimaista tulevilla lennoilla Suomeen saapuville kerrotaan lennon aikana Suomessa odottavista toimenpiteistä. 

 Lisää THL:n sivuilla:  

thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/matkustaminen-ja-koronaviruspandemia#ohjeet_karanteeniin

THL on myös päivittänyt omaa materiaaliansa. Löytyy sivuilta: 

thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/matkustaminen-ja-koronaviruspandemia 

bit.ly/2Yta5e5 

Lisäksi THL on päivittänyt matkustajaohjeita eri kieliversioina: 

thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/matkustaminen-ja-koronaviruspandemia/matkustajaohjeet-eri-kielilla 

Tässä päivitetty linkki aineistopankkiin:

aineistopankki.thl.fi/l/RLHxZ6KJTh87

THL:n  ohjeet kaikille maahan saapuville alkaen 14.5. 

Ohjeessa on erikseen painokelpoinen ja tulostettava versio, jonka erottaa helposti yläreunan väripalkista. Linkki aukeaa parhaiten chrome-selaimella.  

aineistopankki.thl.fi/l/RLHxZ6KJTh87

THL on saanut 8.4. valmiiksi ns. rekkamiesohjeet: aineistopankki.thl.fi/l/DL6N_tD-xDrg  
Linkki toimii parhaiten Chrome-selaimella. 

hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-satamat

hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-rahtilaivat

thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19 

matkustajaliikenteen ohjeet: aineistopankki.thl.fi/l/JRWSd5cczPFz 
käsi- ja yskimishygienian aineistot:  aineistopankki.thl.fi/l/28Kmmw89m2Hn 

Vakavan koronavirustaudin riskiryhmät (THL)

Työterveyslaitos hyvatyo.ttl.fi/koronavirusohjeistus

hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-siivoukseen

Muita linkkejä

BPO:n tilannekatsaus “Covid-19’s impact on the Baltic port and shipping industry  - sitrap , March2020”:  www.bpoports.com/News/bpo_covid-19_sitrap_26-03-20_2.pdf 

EMSAn sivut jäsenmaiden toimenpiteistä: emsa.europa.eu/news-a-press-centre/covid19.html

Huoltovarmuuskeskus www.varmuudenvuoksi.fi/  www.huoltovarmuuskeskus.fi/kumipyorarahdin-merikuljetukset-varmistetaan-huoltovarmuuskeskuksen-toimenpitein/

IAPH:n koronasivut: sustainableworldports.org/world-ports-covid19-information-portal/

IMO:n ohjeistusta 

Kansainvälisten kuljetusliikkeiden ylläpitämiä logistiikan tilannekuvasivustoja  

DB Schenker www.dbschenker.com/de-en/meta/customer-information 
ja Twitter @DBSchenkerFI 

DHL www.logistics.dhl/content/dam/dhl/global/dhl-global-forwarding/documents/pdf/glo-dgf-statement-corona-virus.pdf  
ja 
www.dhlparcel.nl/en/business/corona-europe  

DSV www.fi.dsv.com/about-

Kuehne&Nagel www.kn-portal.com/updates_on_coronavirus

Satamissa olevat rajoitukset koko maailmassa 

www.wilhelmsen.com/ships-agency/campaigns/coronavirus/coronavirus-map/ 

Tieliikenteen koronavaikutukset maittain koko maailmassa 

www.iru.org/resources/tools-apps/flash-info

Traffic Management Finland
liikennetilanne.tmfg.fi/

Turun yliopiston seuranta: sites.utu.fi/covid-supply-chains/

Valtiovarainministeriön taloudellinen katsaus

julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162181/VM_2020_31.pdf?sequence=1