Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi Liikenne- ja viestintäviraston perustamisesta, Liikennevirastosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Suomen Satamaliitto ry, 23.2.2018

Viite: Lausuntopyyntö LVM/891/03/2017

Asia: Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi Liikenne- ja viestintäviraston perustamisesta, Liikennevirastosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Suomen Satamaliitto ry edustaa Suomessa toimivia satamapitäjiä, jotka toimivat Liikenneviraston yhteistyökumppanina pääasiallisesti infrastruktuurin investoinneissa (meri- ja muut vesiväylät; satamien ja valtion yhteisinvestointeja) sekä yhteistyökumppanina mm. vesiliikenteen ohjaustoiminnoissa (valtion vesiväylä - sataman hallinnassa oleva vesiväylä). Suomen satamat ovat kiinnostuneita talvimerenkulun sujuvuudesta, avustuspalvelun saatavuudesta ja hinnasta. Toisaalta satamat toimivat myös yksityisraiteiden haltijoina oman satama-alueen raiteiden kohdalla, ja siten ovat kansallisen ja EU:n raidesääntelyn ja -valvonnan kohderyhmä ja Liikenneviraston yhteistyökumppani raiteiden haltijana. 

Satamanpitäminen on luvanvaraisuudesta vapaa elinkeino ja tänä päivänä päätoimialanaan satamanpitämistä harjoittavat organisaatiot toimivat osakeyhtiömuodossa. Satamat eivät ole liikennemuoto, eivätkä siten välittömästi liikennettä koskevan sääntelyn kohteensa. Sen sijaan satamat kohtaavat usein välillisesti maapuolen ja vesiliikenteen sääntelyn vaikutukset. 

Suomen Satamaliitto ry viittaa LVM:n virastouudistuksen valmistelun aiemmissa vaiheissa lausumaansa ja korostaa tässä vaiheessa sitä, että meriliikenteen tiedonhallintajärjestelmä Portnet tulisi liikenteen ohjauksen yhtiökokonaisuudessa siirtää vesiliikenteen ohjausyhtiöön. Näemme, että Portnet-järjestelmän kehittäminen kaikkia sen käyttäjäryhmien tarpeita silmällä pitäen ovat paremmat vesiliikenteen ohjausyhtiössä. Hallituksen esitys ohjausyhtiöistä mahdollistaa Portnet-tietojärjestelmän sijoittamisen vesiliikenteen ohjausyhtiöön.  

Nyt valmisteilla olevan virastouudistuksen osalta Suomen Satamaliitto ry:llä ei ole erityistä huomautettavaa. Hallinnon tehostamisen tavoitteet ovat oikeat ja yhdistämällä nyt hajallaan olevat meri- ja vesiliikenteen osaaminen on satamien näkökulmasta tervetullut muutos. 

Annaleena Mäkilä
Toimitusjohtaja
Suomen Satamaliitto ry