Luonnos valtioneuvoston asetukseksi yhteiskunnan toiminnan kannalta merkittävistä lentoasemista ja satamista

Suomen Satamaliitto ry, 16.3.2018

Viite: LVM/1616/03/2016

Valtioneuvoston asetuksella määriteltäisiin ne yhteiskunnan toiminnan kannalta tärkeät satamat, joita koskevat EU:n verkko- ja tietoturvadirektiivin (2016/1148/EU) määräykset toimenpiteistä keskeisten palveluiden tarvitsemien verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuuden varmistamiseksi.

Suomen Satamaliitto ry on tutustunut asetusluonnokseen ja esittää sen johdosta seuraavia kommentteja.

Soveltamiskynnystä arvioitaessa on hyödyllistä lähteä tavoitteen tunnistamisen olemuksesta: turvataanko ensisijaisesti kartalla määriteltävää paikkaa vai toiminnallisuutta (palvelua). Sataman fyysinen olemus on havaittavissa alueena kartalla, kun taas sähköisesti verkottuneet palvelut, kuten satamaoperaattoriyrityksen lastinkäsittelyn ohjaus ja hallinta on laaja-alaisempaa ja kattaa useampia satamia, erityisesti mitä suuremmasta ja merkittävämmästä yrityksestä on kysymys. 

Suomen Satamaliitto ry esittää, että Valtioneuvoston asetuksella määriteltävä säädösten soveltamisen rajaus tehdään noudattaen Euroopan Unionin TEN-T ydinverkon satamaverkkoa.

Määräykset voidaan ydinverkkorajauksella yhdistää olemassa olevaan, ja satamaverkkoon luontevasti yhteensopivaan velvoitemaisemaan. TEN-T verkkoajattelu perustuu pitkälti palvelutasoille ja ydinverkolla on laajemmat palvelutasovaatimukset kuin  kattavalla verkolla. Mm. alusten LNG:n bunkrausmahdollisuus edellytetään varmistettavan ensin ydinverkon satamissa.  

Verkkomäärittelyä käytettäessä sääntelyn kohteena olevien oikeusturva ja muukin oikeusinformatiikka on parempi kuin numeerisessa, vuosittain muuttuvassa volyymipohjaisessa tarkastelussa.  

Satama-alalla on ilmennyt kiinnostusta osallistua toimeenpanoon vapaaehtoisin järjestelyin. Tämä laajentaisi kuljetuspalveluiden turvaamista niihin satamayhteisöihin, jotka haluavat nostaa toimintansa jatkuvuuden korkealle tasolle omissa asiakasrajapinnoissaan.

 Suomen Satamaliitto ry