Digitalisaatio sai vauhtia Satamapäivillä Raumalla

Suomen Satamaliitto ry, 27.9.2017

Vuotuiset Satamapäivät kokosivat Raumalle satamien ja satamaoperoinnin johtoa ja asiantuntijoita mielenkiintoisten keskustelujen äärelle. Päivän teemoissa korostuivat automaatio, digitalisaatio, robotisaatio sekä turvallisuuskysymykset.

Ministeri Risikko toi valtioneuvoston terveiset kuvaamalla Suomen kansallisen turvallisuuden tilaa Suomen täyttäessä 100 vuotta. Talouden näkymät esitteli Nordea Suomen Pasi Sorjonen. Globaaleja konttimarkkinoita ja Itämeren asemaa siinä esitteli Mikael Ruhala Hamburg Süd Norden AB:stä. Miehittämättömien alusten tutkimusteemoja käsiteltiin One Sea – Autonomous Maritime Ecosystemsin Päivi Haikkolan esityksessä ja satamaoperoinnin automaation vaihtoehtoja Suomen satamissa toi esille Kalmarin Jari Hämäläinen.

Työturvallisuusasiat ovat tärkeällä sijalla satamissa ja satamaoperoinnissa. Hyvä yritysesimerkki yhteisen työpaikan menettelyistä kuultiin Meyer Turun Matti Tuimalan esityksessä. Turvallisuusteemat jatkuivat meriliikenteen sääntelyä ja raideliikenteen määräyksiä käsittelevissä puheenvuoroissa (Tuomas Routa ja Yrjö Mäkelä, Trafi).

Tilaisuus päättyi visioihin tulevaisuuden satamasta. Omat visionsa esittivät molempien järjestelyistä vastaavien organisaatioiden hallitusten puheenjohtajat Henri Kuitunen ja Kimmo Mäki. Teemasta keskustelivat paneelissa puheenjohtajien lisäksi Rauman sataman Hannu Asumalahti ja varustamoasiakkaan näkökulmasta Mikael Ruhala. Keskustelun yhteenvetona voidaan todeta, että

"tulevaisuuden satama on tehokas, ympäristöystävällinen, nykyistä automatisoidumpi ja isompi. Tiedonkulku ja yhteistyö ovat nykyistä sujuvampaa."

Osallistujilla oli tilaisuus vierailla seuraavana päivänä tutustumassa Rauman sataman mittaviin investointeihin sekä Metsä Fibren Rauman tehtaalla tämän päivän biotuotteen (sellun) valmistuksen vaiheisiin.