Ministeri Risikko: Satamilla tärkeä rooli kansallisessa turvallisuudessa

Suomen Satamaliitto ry, 27.9.2017

Ministeri Paula Risikko toi Raumalla kokoontuville Satamapäiville valtiovallan tervehdyksen ja esitteli kansallista sisäisen turvallisuuden tilaa 100–vuotiaassa Suomessa.

Suomi on yksi maailman turvallisimmista maista ja tavoitteena on myös säilyttää tämä asema. Hyvää tilaa selittävät osaltaan vahva sosiaalinen yhteenkuuluvuus, vähäinen korruptio ja luottamus viranomaisiin ja kunkin omiin läheisiin. Sisäinen turvallisuus koostuu siitä, että yhteiskunnan jokainen ihminen, yritys tai organisaatio voi nauttia oikeusjärjestelmän takaamista oikeuksista ja vapauksista ilman häiriötekijöistä johtuvaa aiheellista pelkoa ja turvattomuutta. Risikko korosti, että on ehdottoman tärkeää, että kaikki sisäisen turvallisuuden viranomaiset kykenevät toimimaan nopeasti ja selkein johtamisjärjestelmin, jokaisena päivänä ja ympäri vuorokauden.

Ministeri toi esille satamien tärkeän roolin tavaroiden ja matkustajien sujuvan liikkumisen varmistamisessa. Meriliikenteen sujuvuus on suoraan Suomen talouden arjen turvaamista. Satamilla on tärkeä rooli myös huoltovarmuuden turvaamisessa sekä muun muassa kyberturvallisuudessa. Suomen ulkomaankaupan raaka-aine- ja tuotekuljetuksille satamien liikenteen sujuvuus ja häiriöttömyys ovat ensiarvoisen tärkeitä. Matkustajaliikenteen terminaalijärjestelyt on myös nostettava esiin puhuttaessa arjen turvallisuudesta.

Ministeri Risikko totesi, että Suomi on eräällä tapaa vedenjakajalla sisäisen turvallisuuden kehityksessä. Ulkoisen ympäristömme uhkat monimutkaistuvat ja muuttuvat nopeasti. Ulkoiset ja sisäiset uhat kietoutuvat yhteen, ja asioiden ennustettavuus heikentyy. Rajanylityspaikat, kuten satamat, ovat osin vanhojen ja osin uusien turvallisuusilmiöiden avainkohtia. Siksi ministeri näki tärkeäksi valmistella sisäisen turvallisuuden strategiaa, joka suuntaa katseen hieman tätä päivää pidemmälle ja siten hahmottaa niitä uhkaelementtejä, joihin kansakunnan tulee varautua, jotta se jatkossakin on yksi maailman turvallisimmista maista elää ja asua.