Luotsauksen hinta ei nouse vuonna 2018

Suomen Satamaliitto ry, 2.10.2017

Finnpilot Pilotage on ilmoittanut, että luotsausmäärien positiivinen kehitys ja luotsaustoiminnan tehokas organisointi ovat mahdollistaneet sen, että  luotsausmaksut pidetään ensi vuonna samalla tasolla kuin kuluvana vuonna.

Finnpilot Pilotage Oy:n hallitus on päättänyt kokouksessaan 29.9. että luotsausmaksuja vuodelle 2018 ei koroteta, Saimaan maksutaso säilytetään 26 % rannikon luotsausmaksusta ja myös muut luotsaukseen liittyvät maksut, kuten luotsauksen odotus-, peruutus- ja tilauksen siirtomaksu säilyvät ennallaan.

Luotsausmäärät ovat vuoden 2017 aikana kehittyneet positiivisesti. Meriliikenteen vilkastuminen on alkanut näkyä luotsausten ja luotsattujen mailien määrän kasvuna toisen ja kolmannen vuosineljänneksen aikana erityisesti Helsingin ja Saaristomeren luotsausalueilla.

Lisätietoja voi tiedustella:

Kari Kosonen, toimitusjohtaja, kari.kosonen a finnpilot.fi, puh. +358 407414625

Timo Siren, talousjohtaja, timo.siren a finnpilot.fi, puh. +358 401459848