Henkilöliikenteen tietorajapinnan avaaminen satamissa

Suomen Satamaliitto ry, 30.1.2018

Vuoden alusta lukien kaikkien henkilöliikenteen parissa toimivien yritysten – kuten taksi-, ja bussiyrittäjien sekä rautatie-, lento- ja laivayhtiöiden – on avattava henkilöliikennepalveluiden tiedot rajapintojen kautta. Tämä vaatimus koskee myös muuten henkilöliikennepalveluiden tuottamiseen liittyviä tahoja, kuten pysäköintilaitoksia, autovuokraamoita, satamia sekä terminaaleja.

Lakimuutos edellyttää, että rajapinnan sijaintitieto tulee kertoa Liikenneviraston ylläpitämään NAP-palvelukatalogiin.
Tietojen avaamisella on tavoitteena helpottaa erilaisten liikenteen palveluiden kehittämistä ja uusien palveluiden syntymistä. Avattavaksi tulee juuri palveluiden kehittämisen näkökulmasta oleellisia tietoja eli dataa reiteistä, pysäkeistä, aikatauluista, hinnoista sekä palvelun saatavuudesta ja esteettömyydestä. Henkilöliikenteen tietorajapinnan avaaminen satamissa.