3/4 satamayhtiöistä on toteuttanut energiatehokkuustoimenpiteitä

Suomen Satamaliitto ry, 19.3.2018

Satamayhtiöt vastaavat satamissa alueen infrastuktuurista: lastinkäsittelyyn tarvittavista kentistä ja rakenteista, mutta myös toiminnan tarvitsemista verkostoista, kuten energianjakelusta, valaistuksesta, yhteisistä putkilinjastoista, vedenjakelusta ja tietoliikenneverkoista.

Ylivoimaisesti yleisin energiatehokkuuden kehittämisen nimissä tehty toimenpide on valaistusjärjestelmien uusiminen: suurpainenatriumvalaisimia korvataan LED-tekniikkaa käyttävillä valaisimilla. Hyvä työskentelyvalaistus laitureilla ja lastinkäsittelykentillä on osa kaikkien työturvallisuutta, ja lastaus- ja purkutyö ulkopuolisena aikana tarvitaan sopivaa yleisvalaistusta turvalliseen liikkumiseen. Satamien toiminnalliset ympäristöluvat sisältävät usein nekin määräyksiä valaistuksen säätelystä niin, ettei sataman alue tuota turhaa valokuormitusta naapurustoon. 

LED-valaisintekniikka vähentää sekä energiankulutusta että huoltokustannuksia. Yhdistettynä säätö- ja ohjausautomatiikkaan se tuottaa lisää energiansäästöä mahdollistaessaan kenttäalueilla niiden käyttötarpeisiin perustuvan ohjaamisen.

Muina energiatehokkuuden parantamiseen käytettyinä toimina satamissa mainitaan mm. kiinteistöautomaation hyödyntäminen rakennusten energiankulutuksen pienentämiseksi, uusien energialähteiden kuten aurinkopaneelien ja biokaasun käyttö, putkistojen erityksen parantaminen energianhukan pienentämiseksi, vesipostien huollot ja sähköliittymien läpikäynti. Osa toimenpiteistä liittyy uusien teknologioiden käyttöön ottamiseen vanhan infrastruktuurin tullessa käyttöikänsä loppuun, osa taas kunnossapidon ja huollon avulla tapahtuvaan energiatehokkuuden yläpitämiseen ja nostamiseen.