Suomen satamilla hyvä suhdannevaihe

Suomen Satamaliitto ry, 15.3.2018

Helsinki Viking XPRS lähdössä Katajanokalta 2 3 2016 (KTS)

Suomen mantereella toimii 24 päätoimialaltaan satamanpitämistä harjoittavaa satamayhtiötä, jotka ovat luonteeltaan yleisiä satamia. Suomen satamaverkostoon kuuluu myös muutamia merkittäviä teollisuussatamia, kuten Neste Oyj:n Porvoon ja Naantalin yksiköiden satamat sekä Torniossa Outokumpu Oyj:n satama. Tämän lisäksi Suomessa on useita kuntaorganisaatioiden satamapaikkoja, joissa toiminta on vähäistä. 

Vuonna 2017 Suomen kaikkien tilastoitujen satamien kautta kulkenut ulkomaan tavaraliikenteen volyymi kasvoi 4,1 prosenttia. Tuonti kasvoi 1,7 prosenttia ja vienti 6,4 prosenttia. Meriteitse kuljetettavien konttien määrä kasvoi yhteensä 7,9 prosenttia edellisvuodesta. Tämä vastaa 1,6 miljoonan TEU:n määrää. Lisäksi Venäjän transitoliikenne on päättyneenä vuonna päässyt hyvään kasvuvauhtiin (24,9 %).

Ulkomaan tavaraliikenteen kokonaisvolyymi Suomen satamissa oli viime vuonna liki 99 miljoonaa tonnia. Kahden perättäisen vuoden kasvusta huolimatta ei vieläkään onnistuttu rikkomaan edellisen noususuhdanteen yli sadan miljoonan tonnin rajaa. 

Matkustajaliikenne on kasvanut trendinomaisesti useiden vuosien ajan. Suomen mantereen ja Ahvenanmaan yhteensä laskettu matkustajaliikenne oli viime vuonna 19,2 miljoonaa matkustajaa. Yksin Helsingin sataman kautta kulki liki 12,7 miljoonaa matkustajaa, mikä tekee Helsingistä Euroopan (ja mahdollisesti koko maailman) vilkkaimman matkustajaliikennesataman.

Helsingin Satama Oy nousi myös tavaraliikenteen volyymeissä Suomen suurimmaksi yleissatamaksi 14 miljoonan tonnin määrällä (kasvua 22,8 %). Yksittäisen sataman suurimmat volyymit liikkuivat Neste Oyj:n teollisuussatamassa Porvoon Kilpilahdessa (21,4 miljoonaa tonnia). Venäjän transitoliikenteessä Kokkolan Satama Oy nousi Suomen suurimmaksi transitosatamaksi 4,4 miljoonalla kauttakulkuliikenteen tonnilla. Kokkolan Sataman kokonaisvolyymi oli viime vuonna 7 miljoonaa tonnia.

Kansainvälinen risteilymatkustajaliikenne on pitkälti keskittynyt pääkaupungin satamaan. Helsingin satamassa vieraili kesäkaudella 2017 266 aluskäynnillä yhteensä 478.000 kansainvälistä risteilymatkustajaa. Suurimmat matkustajaryhmät olivat pohjoisamerikkalaiset ja kanadalaiset, saksalaiset, britit sekä espanjalaiset.

Alkuvuosi 2018 on jatkunut vilkkaana Suomen satamissa. Tammikuun lopussa kumulatiivinen vuosikasvu oli 4,6 prosentin tasolla; tuonnin kasvuvauhti oli 1,9 prosenttia ja viennin 7,2 prosenttia. Konttiliikenteen kasvu jatkui samoin vahvana. Kumulatiivisella vuositasolla kasvua konttiliikenteessä oli tammikuun lopussa 7,2 prosenttia.

Lisätietoja Satamaliiton tilastoista www.satamaliitto.fi ja Liikenneviraston tilastomateriaalista www.liikennevirasto.fi

Suomen Satamaliitto ry edustaa kotimaassa ja EU:n satamapolitiikan vaikuttamisessa Suomessa toimivia meri- ja sisävesisatamia, niin yleisiä satamia kuin teollisuuden satamia. Satamaliitolla on 30 jäsentä yksityisesti omistetuissa ja julkisorganisaation omistuksessa olevista satamista. EU:n TEN-T satamaverkostoon kuuluu Suomesta 4 ydinverkon satamaa ja 12 ns. kattavan verkon satamaa.

Satamat_2017_koe (002).jpg