Mäkilä korostaa satamien investointitarpeita TEN-T -päivillä

Suomen Satamaliitto ry, 30.4.2018

EU:n liikennepolitiikan vuotuisilla päivillä, TEN-T -päivillä Ljubljanassa käsiteltiin hyvin ajankohtaisessa tunnelmassa liikenteen tulevaisuuden kehittämisen tarpeita ja liikenteen, meriliikenteen sekä satamien investointien edellyttämiä rahoitustarpeita. Perinteisellä tavalla kolmipäiväisen konferenssin aikana kuultiin kunkin yhdeksän liikenteen kasvukäytävän tilanne toteutettujen investointien osalta sekä käytiin keskustelua tarvittavista panostuksista pullonkaulojen, rajat ylittävien yhteensovittamisten sekä liikenteen solmukohtien sujuvuuden ratkaisemiseksi.

Satamaliiton toimitusjohtaja Annaleena Mäkilä esitteli North Sea-Baltic –kasvukäytävää koskevassa paneelissa pääasiassa Helsingin ja Tallinnan välisen TWIN-PORT hankkeen saavutuksia korostaen digitaalisia liikenteen ohjauksen ratkaisuja sekä käyttöön otetun automaattisen kiinnitysyksikön toimintoja tehostavaa vaikutusta. Mäkilä toi puheenvuorossaan esille myös muita hyviä esimerkkejä yhteistoiminnasta eri satamien kesken: Kvarken Ports, CMP, North Sea Ports ja mahdollisesti myös muitakin EU:n hankkeiden myötä syveneviä yhteistyökuvioita saatetaan nähdä pian.

Mäkilä nosti puheenvuorossaan esille Suomen tavoitteen saada jatkettua NSB -kasvukäytävää Helsingistä pohjoiseen. Suomen teollisen toiminnan rakenne, tuotteet ja välituotteet, joita koko EU:n alue tarvitsee, sijaitsevat eri puolilla Suomea, ja pohjoisessa, ja sen vuoksi EU:n yhteisessä intressissä on osoittaa voimavaroja liikenne- ja meriväylien kehittämiseksi nykyistä laajemmalla alueella Suomea. 

Lopuksi Mäkilä listasi niitä tekijöitä, jotka korostavat edelleen tarvetta kehittää satamien infrastruktuuria myös alkavalla monivuotisella EU:n ohjelmakaudella 2021 - 2027. Satamien infrahankkeille on tyypillistä se, että ne harvoin kiinnostavat yksityisiä sijoittajia tai markkinaehtoista pankkirahoitusta, mutta niistä hyötyvät koko yhteiskunta, talous, kaupunkiyhteisöjen elinkeinot sekä luonnollisesti sataman teolliset asiakkaat.

Paneeli 4 2018.jpg

Kuvassa NSB-käytävän johtaja Cathrine Trautmann esittelemässä kolmatta kasvukäytäväraporttia 26.4.2018