Älykäs meriklusteri esittäytyi Suomen eduskunnassa

Suomen Satamaliitto ry, 12.9.2018

Satamat, varustamot ja meriteollisuus edistävät digitaalista murrosta.

11.9.2018 3.jpg

Suomen Meriklusterin elinkeinojen edustajat yhdessä Satakunnan Ammattikorkeakoulun kanssa esiintyivät Eduskunnassa tuoden puolueiden puheenjohtajille ja eduskuntaryhmien johdolle viestiä Suomen meriklusterin tulevaisuuden edellytyksistä. Suomi on tällä hetkellä monella tapaa meriteollisuuden ja meriliikenteen edellä kävijä maailmassa. Digitaalinen murros näkyy myös Suomen satamissa monenlaisina mahdollisuuksina. Satamat ovat mukana älykkään meriliikenteen mahdollistajina.

Suomen Satamaliiton toimitusjohtaja Annaleena Mäkilä nosti puheenvuorossaan esille satamien infrainvestointitarpeet ja niihin liittyvän huolen valtion budjetin riittävistä resursseista vastata valtion omista velvoitteistaan, kun satama toteuttaa investointejaan. Älyliikenne edellyttää älyä myös väyliin – vesiväyliin, takamaayhteyksiin ja sataman sisällä. Tämän ohella satamilla on jatkuva tarve kehittää infraansa mm. laivakoon kasvaessa ja siten mahdollistaa tehokkaat ja saumattomat kuljetusketjut Suomessa.

Satamat ovat vahvasti sitoutuneita edistämään liikenteen digimurrosta ja tunnistavat verkko- ja tietoturvan merkityksen kehityksenkulussa. Satamilla on keskeinen rooli kansallisessa varautumisessa.

Eduskunnassa Mäkilä toi myös esille jäänmurron palveluiden ja saatavuuden turvaamisen. Suomen Satamaliitto esittää, että kansallisista väylämaksuista luovutaan kokonaan nykyisen ns. puolituskauden jälkeen.

11.9.2018.jpg
11.9.2018 2.jpg