Turvallisuus keskiössä Satamapäivillä

Suomen Satamaliitto ry, 3.10.2018

Mälkiän uusi silta 2013 SeppoPiironenLIVI.JPG

Satamapäivät kokosivat Lappeenrantaan yli satapäisen edustuksen satamanpitäjistä ja satamaoperaattoreista verkottumaan päättäjien kanssa ja keskustelemaan ajankohtaisista aiheista. Tämän vuoden fokus oli satamien turvallisuusasioissa. Puhujat käsittelivät hybridiuhkia, talousnäkymiä, työturvallisuutta, sataman yhteistä varautumista, digitalisaation mahdollisuuksia ja uhkia jne.

Satamapäivien pääpuhuja, hybridiasioiden suurlähettiläs Mikko Kinnunen avasi esimerkein tämän päivän hybridiuhkia. Geopoliittinen tilanne Itämerellä antaa aiheen myös satamille kiinnittää huomiota toiminnalliseen varautumiseen. Tärkeää on olla vuorovaikutuksessa sataman muiden toimijoiden kanssa ja kiinnittää huomiota niihin epäjohdonmukaisuuksiin, joista kokonaiskatsannossa hybridiuhat syntyvät.

Kinnunen.jpg

Satamien kohdalla verkko- ja tietoturva-asiat ovat tärkeitä, kun taas varsinaisilla hybriditoimilla pyritään usein horjuttamaan yhteiskunnan toimivuutta heikentämällä kansalaisten luottamusta demokraattiseen päätöksentekoon.

Johtaja Penna Urrila kuvasi maailmantalouden tilaa ja Suomessa toimivan teollisuuden lähikuukausien näkymiä. Talouden näkymät ovat lähikuukausiksi hyvinkin myönteiset, vaikka ennustelaitokset arvioivat suhdannekäänteen jo tapahtuneen. Urrila antoi myös katsauksen maailman kauppapolitiikan vaikutuksiin Suomen kaltaisen vientiin nojaavan talouden näkökulmasta. Monenkeskisen kauppajärjestelmän toimivuus on jossain määrin uhattuna. Sen sijaan Iso-Britannian eron EU:sta ei nähdä tuovan Suomen talouteen merkittäviä haittoja.

Sonninen.jpg

Turvallisuudesta on osittain myös kyse, kun luotsausjohtaja Sanna Sonninen Finpilot Pilotage Oy:stä esitteli yhtiön luotsauspalveluiden kehittämistä koskevia pilottihankkeita e-luotsauksen kehittämiseksi Suomessa. Sitä, kuinka paikannusteknologia voi lisätä luotsauspalvelussa käytössä olevaa tietoa ja siten lisätä myös luotsauksen turvallisuutta eri olosuhteissa.

Työturvallisuudesta kuultiin erinomaiset case-esimerkit Loviisan (Tiina Vepsäläinen ja Petteri Sammalisto) ja Kemin (Kari Anttila) satamista. Lisäksi satamien yhteistoimintaa painotettiin Huoltovarmuuskeskuksen Jaakko Pekin puheenvuorossa satamien yhteisen varautumisen kehittämisestä.

Jo perinteiseksi muodostuneella tavalla päivä päättyi yritysjohdon paneelikeskusteluun. Paneelissa maakunnan ja Saimaan vesialueen kehittämisen potentiaalia toi esille maakuntajohtaja Matti Viialainen. Liikenteen digitalisoinnin ja kuljetusketjujen tehostumisen teemaa pureskeltiin useilta kanteilta ja yleisökin osallistui keskusteluun kysymyksin ja kommentein. Saimaan kanavan sulkujen pidennys nousi konkreettisena esityksenä edistää sisävesiliikenteen kilpailukykyisyyttä.

Teollisuuden viestit satamille esittelivät UPM Kaukaan logistiikkapäällikkö Esa Korhonen ja Yara Suomi Oy:n logistiikasta vastaava Anna Näsi. Satamien kehitysnäkymiä puolestaan esittelivät toimitusjohtaja Torbjörn Witting, satamajohtaja Hannu Lappalainen ja toimitusjohtaja Tomi Rautio.

Tilaisuus järjestettiin kolmatta kertaa Satamaoperaattorit ry:n ja Suomen Satamaliitto ry:n yhteisenä tilaisuutena. Siinä, missä tilaisuuden tervetulotervehdyksen esitti Satamaliiton hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja Torbjörn Witting, tilaisuuden päätössanat lausui ja pääviestit kiteytti Satamaoperaattorit ry:n hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja Henri Kuitunen.

Lappeenrannan kaupunki toivotti Satamapäivien edustajat tervetulleeksi historialliseen raatihuoneeseen ennen illallisristeilyä Saimaan kanavassa. Karjalalaista vieraanvaraisuutta parhaimmillaan. 

Mäkilä Willberg ja Witting 1.jpg