Satamien kovin kärki Breaking Waves 2018 Helsingissä

Suomen Satamaliitto ry, 5.12.2018

IMG_1109.jpg

Euroopan satamien digitalisaatiokehityksen kärki oli edustettuna Breaking Waves 2018 -konferenssin yhteydessä järjestetyissä Think tank -keskusteluissa Euroopan meriklusterin tulevaisuuden visiosta. Satamien näkemyksiä olivat tuomassa esille toimitusjohtaja Jens Meier, Hampurin satama, varapääjohtaja Santiago Garcia-Mila, Barcelonan satama, strategiajohtaja Victor Schoenmakers, Rotterdamin satama sekä Euroopan satamaorganisaatio ESPOn pääsihteeri Isabelle Ryckbost. Kotimaiset edustajat olivat Ville Haapasaari Helsingin satamasta ja Annaleena Mäkilä Satamaliitosta.

Satamien edustajat toivat esille koko kuljetusketjun tehostamisen tarpeen ja EU:n sisämarkkinoiden toimivuuden puutteet. Liikenteen ja satamien digitaalisissa ratkaisuissa on kyse laajemmasta kokonaisuudesta kuin yksinomaan meriliikenteen automaation ja tiedon jakamisen lisäämisestä.

Think tank -keskusteluissa nousi yhteisenä näkemyksenä se, että ala on liian itseriittoinen, jotta aito kehittämisen potentiaali tulee hyödynnetyksi. Meriklusteri tarvitsee uudenlaista osaamista digitaalisen murroksen äärellä. Uusien innovaatioiden löytäminen edellyttää uudenlaista pilotointikulttuuria ja liiasta varman päälle toimimisesta tai osa-optimoinnista pitäisi siirtyä kohti epäonnistumisista oppimisen kulttuuria.