Tapaturmaton satama - Työturvallisuus yhteisellä työpaikalla, 16.1.2019 Vantaalla

Suomen Satamaliitto ry, 4.12.2018

Tilaisuus on suunnattu kaikille satamassa toimiville ja satamasidonnaisissa tehtävissä työskenteleville.
Ilmoittaudu mukaan viimeistään 8.1.2019

 Linkki ohjelmaan ja ilmoittautumiseen

Satama on monelle työpaikka, mutta se on yhteinen työpaikka kaikille, jotka käyvät siellä työn merkeissä. Siellä on siksi myös työturvallisuuden kannalta kriittisiä rajapintoja, joiden sujuvuus on tärkeä osa turvallista työympäristöä.

Työturvallisuus on henkilöstöön kohdistuvien riskien hallintaa sekä työnteon turvallisuuden ylläpitoa ja
kehittämistä. Yhteisellä työturvallisuuskulttuurilla on suuri merkitys työturvallisuuden saavuttamisessa.

Työturvallisuuden parantaminen kehittävällä ja kannustavalla otteella on lähtökohtana vuotuisten seminaaritilaisuuksien sarjalle, joissa käsitellään aihetta eri teemojen valossa. Vuonna 2019 se on "Tapaturmaton satama". 

Tervetuloa!