Teollinen murros on Euroopan mahdollisuus

Suomen Satamaliitto ry, 5.12.2018

IMG_1135.jpg

Breaking Waves 2018 kokosi Euroopan johtavia meriklusterivaikuttajia Suomeen. Konferenssin pääpuhuja varapääjohtaja Alexander Stubb näki Euroopan olevan vuosia 1945 ja 1989 vastaavan suuruisen murroksen äärellä. Fasismin ja kommunismin katoaminen on koettu ja tällä hetkellä kapitalistinen markkinamalli kohtaa haastajan 4.0 teollisesta murroksesta, jossa digitalisaatio, automaatio, robotisaatio, IoT ja AI muuttavat kaiken totutun teollisessa toiminnassa. Ennen kaikkea digitaalinen murros muuttaa ihmisen ja teknologian suhdetta. Se muuttaa työn sisällön, johtamisen ja talouden ansaintalogiikan.

IMG_1143.jpg

Merenkulun ”grand old man”, professori Martin Stopford antoi kattavan esityksen Euroopan merenkulun haasteista ja mahdollisuuksista. Stopford kehottaa Eurooppaa keskittymään short-sea-shippingiin ja varustamoja ”suurempiin pieniin” aluksiin. Tästä huolimatta tiedon jakaminen, kuljetusketjujen tehostaminen ja alusten automaatio muuttavat merenkulun ja koko meriklusterin osaamisvaatimuksia.