Suomalaisten satamien verkkosivut huippuluokkaa

Suomen Satamaliitto ry , 15.3.2019

Suomen ja Iso-Britannian satamanpitäjät hallitsivat Top 20 -listaa verkkosivujen arvioinnissa.

Helsingin satama saavutti arvioinnissa korkeimmat pisteet. Doverin satama sijoittui toiseksi, Rauman satama kolmanneksi (se oli myös paras ns. kattavan verkon satamista), Porin satama oli neljäs ja Tallinnan satama viides.

Pohjoisen Euroopan tärkeimpien satamanpitäjien verkkosivustot arvioitiin niiden englanninkielisen sisällön ja käytettävyyden osalta vuoden 2018 lopussa. Arviointi keskittyi satamanpitäjien verkkosivujen englanninkieliseen sisältöön yleensä ja erityisesti siellä viestittyihin turvallisuuteen liittyviin asioihin sekä sivustojen käytettävyyttä ja laatuun.

Pohjoisen Euroopan tärkeimpien satamanpitäjien verkkosivustot arvioitiin niiden sisällön ja käytettävyyden osalta vuoden 2018 lopussa. Arviointi kattoi 97 satamaviranomaista, jotka hallinnoivat yhteensä 116 satamaa. Pääkategoriat ’sisältö’ ja ’käytettävyys’ lajiteltiin seitsemään ryhmään. Ne keskittyivät yksityiskohtaisesti matkustaja- ja rahtitoimintojen turvallisuuteen, sataman ominaisuuksiin sekä verkkosivuston käytettävyyteen ja tekniseen suorituskykyyn. Kaikkiaan 280 sisältöön, käytettävyyteen ja verkkosivuston laatuun liittyvää yksityiskohtaa arvioi vähintään kaksi eri henkilöä.

Arviointi on osa EU:n Itämeren alueen Interreg ohjelman HAZARD- projektia, jota johtaa Turun yliopisto. Tulokset on julkaistu kolmivuotisen hankkeen loppukonferenssissa Tallinnassa 15.3.2019. HAZARD-projektin kotisivut:blogit.utu.fi/hazard/