Satamat hakevat EU:n rahoitustukea 10,3 miljoonaa euroa

Suomen Satamaliitto ry, 4.4.2019

Liikenne- ja viestintäministeriö tiedotti satamien (Pori, Rauma, Oulu, Kokkolan syväsatama, Kaskinen) hakemuksista, jotka käytettäisiin satamayhteyksien kehittämiseen, liikenteen pullonkaulojen poistamiseen, tavaraliikenteen tehostamiseen ja turvallisuuden parantamiseen.

Rahoitusta haetaan Verkkojen Eurooppa –ohjelmasta (CEF, Connecting Europe Facility) viidelle eri hankkeelle. Raha-asiainvaliokunta puolsi hakemuksia 4.4.2019.

Porin öljy- ja kemikaalisataman tehokkuuden ja turvallisuuden parantamiseen haetaan rahoitusta 3,4 miljoonaa euroa. Hankkeessa aiotaan syventää Tahkoluodon satamaan johtavaa tuloväylää 10 metristä 12 metriin. Lisäksi rakennetaan moderni öljy- ja kemikaalilaituri ja parannetaan raideliikenteen yhteyksiä. 

Rauman sataman laajennusalueelle Ulko-Petäjäkseen on tarkoitus rakentaa lastikenttä, jota käytettäisiin tavaran käsittelyyn, lastaamiseen ja purkamiseen. Hankkeelle haetaan rahoitusta 2,4 miljoonaa euroa. 

Oulussa Oritkarin satamassa aiotaan hakemuksen mukaan poistaa liikenteen pullonkauloja, vähentää ruuhkia ja pienentää liikenteen päästöjä. Projekti mahdollistaisi hakemuksen mukaan pitkien junien ja useamman aluksen pääsyn yhtäaikaisesti satamaan. Rahoitusta haetaan 2,1 miljoonaa euroa. 

Kokkolan syväsataman kuljetuksia on tarkoitus tehostaa ja hankkeeseen kuuluu muun muassa laiturin pidentäminen. Kaskisten sataman laituri puolestaan muutettaisiin digitalisoiduksi konttiliikennelaituriksi. Tämä mahdollistaisi hakemuksen mukaan metsäteollisuuden suoremmat merikuljetukset Kaskisista.
 
Verkkojen Eurooppa CEF Transport -ohjelmasta investoidaan vuosina 2014‒2020 Euroopan liikenneinfrastruktuurin parantamiseen, puuttuvien yhteyksien rakentamiseen ja pullonkaulojen poistamiseen. Suomen saama tuen määrä on ollut yhteensä noin 370 miljoonaa euroa vuosina 2007‒2018.