Riskien hallinta satamien toiminnan ytimessä

Suomen Satamaliitto ry, 27.5.2019

Satamaliitto ja Satamaoperaattorit kokosivat jäsenyhteisöjensä ylimmän johdon kehittämään yrityksen liiketoiminnan varautumista. Clarion Hotel Helsinki Airportissa oli koolla noin 20 ylimmän johdon edustajaa hakemassa käytännön vinkkejä toiminnan häiriöttömyyden vahvistamiseksi laajemmalla organisaation strategisella perspektiivillä.

170519 Kuva 1.jpg

Hampurin teknisen yliopiston tutkija Ayman Nagi alusti tilaisuudessa satamien turvallisuusjohtamisesta ja riskien hallinnasta. Hän korosti, että organisaation toiminnan turvaamisessa on tärkeää tarkastella riskejä niin strategisella, taktisella kuin operatiivisella tasolla.

Huoltovarmuuskeskuksen varautumispäällikkö Jukka Etelävuori esitteli satamien johdon käyttöön valmisteltua satamien yhteisen varautumisen käsikirjaa. Käsikirja antaa konkreettisia vinkkejä tunnistaa organisaation riskien hallinnan aukkoja.

Käytännön esimerkit valottivat kuulijoille hyötyjä, joita varautumisella voidaan saavuttaa liiketoiminnan turvaamisessa. Riskienhallintajohtaja Juha-Pekka Pystynen esitteli Finavian strategista johtamista riskien hallinnassa. Satamien operatiivisen riskienhallinnan ja varautumisen esimerkit tulivat johtaja Jukka Kallion esittelemänä Helsingin Sataman Vuosaaren toiminnasta ja satamajohtaja Yrjö Vainialan esityksenä Naantalin Sataman varautumissuunnitelmasta.

Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä Satamaliiton, Satamaoperaattoreiden ja Huoltovarmuuskeskuksen kesken ja kuuluu viime vuonna käynnistetyn satamajaoston toimintaan.

Aiemmin keväällä satamien johto ja tietoturva-asiantuntijat kokoontuivat käsittelemään kyberturvallisuusuhkia satamien kannalta.

170519 Kuva 3.jpg 170519 Kuva 4.jpg