Satamat osoittaneet kestävyytensä

Historiallisesti harvinaiset valmiuslain mukaiset poikkeusolot ovat päättyneet kestettyään kolme keväistä kuukautta. Lienee paikka tehdä lyhyt välitarkastelu satamien kestokykyyn poikkeusoloissa.

Navigator Magazine 18.6.2020

kontteja.jpg

Satamat ja satamatoiminnot on nimetty yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisiksi toiminnoiksi. Samoin satamien on tunnistettu kautta Euroopan edustavan kriittistä infrastruktuuria. Tämä kriisikestävyys on osoittautunut vahvaksi. 

Suomen satamat samoin kuin satamat kautta EU:n ovat säilyttäneet toimintakykynsä COVID-19 pandemian sulkiessa yhteiskuntia ja talouksia ympäri maailmaa.

Koko koronakriisin ajan satamat ovat osoittaneet toiminnallaan ylläpitävänsä keskeistä roolia tavaraliikenteen koko kuljetusketjun toimivuuden varmistamisessa. Kansalaiset ovat näin pystyneet vastaanottamaan poikkeusolojenkin aikana tarvitsemiaan tuotteita ja samalla satamat ovat pitäneet yllä talouden toimivuutta Euroopassa.

Läpi koko kriisiajan satamat ovat pysyneet avoinna ja täysin toiminnallisina. Satamien toiminnan jatkuvuuden suunnitelmat on otettu käyttöön ja siten ne lukuisat varautumisen harjoitukset, joita Suomenkin satamissa on toteutettu normaaliolojen aikana, ovat osoittautuneet hyödyllisiksi.

Satamat ovat osoittautuneet hyvin resilienteiksi ja löytäneet yhdessä asiakaskuntansa kanssa ratkaisuja haasteisiin, kuten äkillinen lisääntynyt tarve varastotilaan, kun vastaanottava markkina on täysin sulkeutunut. Tämä osoittaa, että satamien rooli ja valmiudet johtaa toimintojaan myös kriisitilanteessa, ovat kestävällä pohjalla. 

Satamayhtiöiden liiketaloudellinen perusta on kohdannut merkittäviä iskuja erityisesti matkustajasatamissa. Matkustajaliikenne pysähtyi täysin ja vei koko liiketoimintaosa-alueen liki ”yli yön”. Nyt matkustamista on jälleen avattu ja matkustajasatamat ovat laatineet yhteiset toimintaohjeet turvalliseen matkailuun.

Tämä kriisi on osoittanut, että satamilla voi olla aivan perustavaa laatua oleva rooli vahvistaa koko kuljetusketjun kattavaa kestävyyttä ja siten ylläpitää talouden toimivuutta. Kevään kokemukset vain korostavat satamien infrastruktuuri-investointien merkitystä vastata kehittyviin asiakastarpeisiin. Kriisiaika on tuonut esille satamien elintärkeän roolin kun kriisistä toivutaan kohti kestävää, digitaalista ja resilienttiä taloutta.

Annaleena Mäkilä