Liikenne kasvussa Suomen satamissa

Kemin satama

Päättynyt vuosi 2016 toi Suomen satamille 6,7 %:n kasvun ulkomaan tavaraliikenteessä. Konttiliikenteen kasvu oli yhtä lailla vahvaa ja vuosi päättyi 6,8 %:n kasvulukuihin. Sen sijaan kauttakulkuliikenne jatkoi vaisuna, vaikka esimerkiksi Kokkolan Sataman transitoliikenne kasvoi merkittävät 47,4 %.

Teollisuuden hienoinen piristyminen ja talouden suhdannekäänne loppuvuodesta 2016 näkyi tavaraliikenteen kasvuna päättyneenä vuonna. Ulkomaan tavaraliikenne kasvoi 6,7 %, mikä vastaa 93,7 miljoonan tonnin tavaramäärää. Vienti kasvoi 8,6 % ja tuonti 4,7 %. Saimaan vesiliikenne supistui viime vuonna 12,2 %. Konttiliikenne kehittyi hyvin päätyen 6,8 %:n kasvuun, mikä vastaa 1,5 miljoonan TEU:n määrää. Venäjän kauttakulkuliikenne on ollut laskussa useita vuosia, ja päättynyt vuosi toi vain pienen kasvun edelliseen vuoteen nähden. Transitoliikenne kasvoi 3,1 %. 

Kokonaisvolyymissa ulkomaan tavaraliikenne vastaa edelleen noin vuoden 2007 kokonaistasoa. Tavaralajikkeittain viime vuoden kasvu tapahtui tuonnissa öljy-, sellu- ja vaneri- sekä metallituotteissa. Viennin kasvua oli öljy- ja muissa kemian teollisuuden tuotteissa, sellussa, sahatavara- ja malmi- sekä rikastetuotteissa.

Tulli uutisoi hiljattain vuoden 2016 tavaraviennin arvon laskeneen 4 % tuonnin arvon pysyessä entisellään. Viennin vaisuuden taustalla Tulli näkee kolme seikkaa:  teollisuuden keskeneräinen rakennemuutos, Venäjä ja hintakilpailukyky.

Matkustajaliikenne Suomen satamissa sen sijaan jatkoi kasvuaan. Viime vuonna kirjattiin manner-Suomen ja Ahvenanmaan satamissa matkustajaliikennettä yhteensä 18,8 miljoonaa. Kasvua oli 1,7%. Kansainväliset risteilymatkustajat ovat keskittyneet Helsingin Satamaan ja näitä oli viime vuonna noin 409.000.

Medialähteiden mukaan Baltian maiden tavaraliikenne laski 2,8 % vastaten yhteensä 145,9 miljoonan tonnin määrää. Liettuan osuus kokonaismäärästä on 43,2%, Latvian 33,8% ja Viron 23%. Rahdin volyymit nousivat Liettuan satamissa, mutta laskivat Latvian ja Viron satamissa. Latvian satamien tavaraliikenne oli 5,45 miljoonaa tonnia, Liettuan 49,3 miljoonaa tonnia ja Viron satamien 33,5 miljoonaa tonnia.

Lisätietoja: Satamaliiton tilastot ja Liikenneviraston vesiliikennetilastot 


FINNISH MARITIME CLUSTER

ZERO VISION TOOL