Vahva kasvu jatkuu Suomen satamissa

Satamien vuosi 2017 päättyi noin 4 prosentin volyymikasvuun ulkomaan tavaraliikenteessä. Viralliset liikennetiedot julkaistaan vasta helmikuulla, mutta loppuvuoden alustavien tietojen mukaan satamayhtiöitä voi onnitella menestyksekkäästä vuodesta 2017!

Vaasa 4

Manner-Suomessa toimii satamanpitämistä harjoittavia satamayhtiöitä 23 kpl. Satamayhtiöt toimivat markkinaehtoisesti ja toteuttavat vesi- ja maapuolella satama-alueen investoinnit asiakasyhtiöltä perimillä satamamaksuillaan. Näinkin vahvasti hajautettu satamaverkko juontaa juurensa suomalaisen teollisuuden toimintaan eri puolilla maata: Satamat ovat aikanaan syntyneet vesialueiden äärellä toimivien teollisuuslaitosten tuntumaan.

Satamien osakeyhtiöittämisen edut alkavat näkyä nyt kun suhdannetilanne on parantunut ja satamayhtiöt pääsevät toteuttamaan kehittämissuunnitelmia, joilla pystyvät palvelemaan entistä paremmin varustamo- ja muita asiakasryhmiään.

Vuoden 2017 ulkomaan tavaraliikenteen volyymi on arviolta 97-98 miljoonan tonnin suuruinen. Tämä jää vielä vuoden 2008 huippuvuodesta, jolloin ulkomaan tavaraliikenne nousi yli 100 miljoonaan tonniin. Suomen kolme suurinta satamayhtiötä vastaavat yli puolesta ulkomaan tavaraliikenteestä. Volyymitarkastelussa suurin on yksinomaan nestemäisiä tuotteita kuljettava Neste Oyj, jolla on satamatoimintaa Porvoossa ja Naantalissa. Suurimmat tavaraliikenteen yleissatamat ovat Helsingin Satama Oy ja HaminaKotka Satama Oy. Helsingin Satama Oy on lisäksi suurin matkustajasatama 11-12 miljoonan matkustajan määrällä. Toinen merkittävä matkustajasatama on Turun Satama Oy.

Kymmenen suurinta tavaraliikenteen satamaa vastaavat yli 85 prosenttisesti ulkomaan tavaraliikenteestä Suomessa. Yksiköidyn kuljetusmuodon arvioidaan keskittävän kuljetuksia. Päättyneen vuoden valossa voidaan nähdä vain hienoista keskittymiskehitystä. Pikemminkin kyse lienee kilpailun kireyteen liittyvästä markkinoiden liikkeistä. Erinomaisen kasvun vuosi on ollut muun muassa Kokkolan Satama Oy:llä (noin 7,5 miljoonaa tonnia), Uudenkaupungin Satama Oy:llä (kasvuvauhti yli 20%) ja Helsingin Satama Oy:llä (noin 14,3 miljoonaa tonnia).

Satama-alalla on paljon ajankohtaisia hankkeita käynnissä. Noin puolella satamayhtiöistä on käytössä energiansäästösuunnitelma, jonka mukaisesti toteutetaan energiaa säästäviä toimia sataman alueella. Satamissa panostetaan vuoropuheluun ympäröivän yhteisön kanssa, tärkeimpinä kaupungit ja kaupunkien asukkaat. Vesirakentamisessa haasteita riittää, ja uutena elementtinä satamat kiinnittävät entistä enemmän huomiota meluun, myös vedenalaiseen meluun. Yksittäisten väyläinvestointien lisäksi satamat kehittävät rooliaan palveluiden puolella. Satamat näkevät toiminnan tehostamisen mahdollisuuksia liikenteen digitalisoinnissa. 


FINNISH MARITIME CLUSTER

ZERO VISION TOOL