Vuositilastoja

ULKOMAAN TAVARALIIKENNE

Pylväskaavio esittelee ulkomaan tavaraliikenteen viennin ja tuonnin vuotuiset määrät 2010-2016.
Lähde: Liikennevirasto, Ulkomaan meriliikenne 2016 vuosijulkaisu (SVT).

Ulkomaan tavaraliikenne 2010-2016, tuonti ja vienti

Ulkomaan viennin ja tuonnin kokonaismäärä tonneina.
Lähde: Liikennevirasto, Ulkomaan meriliikenne 2016 vuosijulkaisu (SVT)

Vienti ulkomaille
Tuonti ulkomailta

Kauttakulkuliikenne 2010-16

Viennin ja tuonnin kauttakulkuliikenne tonneina.
Suurimmat kauttakulkuliikenteen virrat kulkevat HaminaKotkan, Kokkolan, Hangon ja Helsingin satamien kautta.
Lähde: Liikennevirasto, Ulkomaan meriliikenne 2016 vuosijulkaisu (SVT)

Vientitransito
Tuontitransito

Konttiliikenne (TEU) 2010-16

Vienti- ja tuontikuljetukset konttikuljetuksina.
TEU on konttiliikenteen mittayksikkö. 1 TEU vastaa 20 jalan konttia.
Lähde: Liikennevirasto, Ulkomaan meriliikenne 2016 vuosijulkaisu (SVT)

Kontit vienti
Kontit tuonti