HE laiksi luotsauslain muuttamisesta

Suomen Satamaliitto ry, 20.3.2018

Liikenne- ja viestintäministeriö

Viite: LVM/337/03/2018

Asia: HE laiksi luotsauslain muuttamisesta 

Suomen Satamaliitto viittaa 27.10.2017 antamaansa eluotsauksen kehittämiseen tähtäävää lainmuutosta puoltavaan lausuntoon ja toteaa lausunnolla olevasta hallituksen esityksestä seuraavaa:

Useampi Satamaliiton jäsensatama on ilmoittanut olevansa kiinnostunut lähtemään mukaan älyväyläkehitykseen ja kiinnostunut kehittämään e-navigointia. Satamaliitto suhtautuu myönteisesti nyt lausunnolla olevaa e-luotsauspalvelua koskevaan hallituksen esitykseen.

Satamayhtiöt ovat kiinnostuneita yhdessä luotsausyhtiön ja muiden kokonaisuuteen olennaisella tavalla kuuluvien toimijoiden kanssa kehittämään e-luotsausta. Sähköisen navigointikokonaisuuden rakentaminen on usean eri toimijan panostuksen edellyttämä kokonaisuus, johon tarvitaan resursseja useammalla eri taholla.

Satamien kohdalla kyse on investointien tekemisestä väylään ja mahdollisesti myös muista satamayhtiön hallinnassa olevaan infraan toteutettavista investoinneista, jotka satamayhtiö kattaa markkinaehtoisesti asiakasmaksuillaan. Tämän vuoksi yksiomaan kokeilua varten toteutettavat investoinnit ovat harvoin taloudellisesti kannattavia.

Ensisijaisesti tavoitteena tulisikin olla säädösmuutokset, jotka takaavat e-luotsauskokeilulle pysyvän toimintamahdollisuuden ilman, että kokeilun toteuttaessaan sille asetetut tavoitteet lainsäädäntö asettuisi jatkon esteeksi. Jos kuitenkin päädyttäisiin vain kokeilun mahdollistavaan lainmuutokseen, tulee kokeilun olla riittävän pitkäkestoinen, jotta pysyviksi tarkoitetut investoinnit on taloudellisesti järkevää toteuttaa myös muissa kuin verovaroin ylläpidetyissä organisaatiossa.

Hallituksen esityksen perusteluteksteistä käy ilmi, että määräaikaisen luvan eluotsauksen kokeilulle myöntää liikenteen turvallisuusvirasto, ja että kokeilu voi olla kestoltaan enintään 5 vuotta kerrallaan. Aikamäärettä ei ole kirjattu varsinaisiin lakipykäliin. On tärkeää, että toimijoille syntyy vahva ennustettava varmuus siitä, että kokeilujaksolle on aidosti mahdollisuus saada jatko, mikäli kokeilu on täyttänyt sille asetetut odotukset.

Satamaliitto näkee järkeväksi aloittaa kokeilujaksot useamman satamayhtiön kanssa erilaisissa väyläympäristöissä. Kokeilujen kohteiksi on perusteltua valikoida erilaiset väyläympäristöt, jotta myös kokeilujen tulokset ovat laaja-alaisia. On myönteistä, että eluotsauksen kokeilukohteiksi voidaan valita meriväylien ohella sisävesiympäristö ja myös Saimaan kanavan alue.

Suomen Satamaliitto ry

 Annaleena Mäkilä