• Aluehallinnon uudistus muuttaa
    meriympäristön hoidon organisointia

    Lue lisää
  • Tuottavuus, turvallisuus, ympäristötehokkuus
    ja luotettavuus Suomen satamien menestystekijät

    Lue lisää

Tilastot

Monipuolisia tilastotietoja jäsensatamista  

Satamaliiton sivuilla esitettävät kuukausitilastot perustuvat Liikenneviraston julkaisemiin liikenteen virallisiin tilastoihin.

Vuositilastot sisältävät satama-alaa kuvaavia tunnuslukuja. 

Tilastosivuiltamme löydät kuukausittain päivittyvät tilastot satamien kauttakulkuliikenteeseen sekä ulkomaan kontti- ja tavaraliikenteeseen liittyen. Lisäksi julkaisemme valittuja vuositilastoja.

Tilastot

Ulkomaan tavaraliikenne 2010-15

Ulkomaan viennin ja tuonnin kokonaismäärä tonneina.
Lähde: Liikenneviraston Ulkomaan meriliikenteen kuukausitilastot.

Vienti ulkomaille
Tuonti ulkomailta