• Suomen Satamaliitto tuo 30 suomalaista satamaa vahvistamaan älykästä ja autonomista meriliikennettä edistävää One Sea -ekosysteemiä

    Lue lisää
  • Suomen meriklusterin suotuisa kehitys voimistui vuonna 2017

    Lue lisää
  • Satamapäivät 2019 Raahessa ja Kalajoella 18.-19.9.

Tilastot


Suomen Satamaliitto julkaisee kotimaisten satamien monipuolisia tavara- ja matkustajaliikenteen tilastoja. 

Satamaliiton sivuilla esitettävät kuukausitilastot perustuvat Liikenneviraston julkaisemiin liikenteen virallisiin tilastoihin. Vuositilastot sisältävät satama-alaa kuvaavia tunnuslukuja. Tilastot kattavat Satamaliiton jäsensatamat.

Kansallisia liikenteen tilastoja löytyy myös Liikenneviraston sivuilta:

Ulkomaan tavaraliikenne 2010-2016, tuonti ja vienti

Ulkomaan viennin ja tuonnin kokonaismäärä tonneina.
Lähde: Liikennevirasto, Ulkomaan meriliikenne 2016 vuosijulkaisu (SVT)

Vienti ulkomaille
Tuonti ulkomailta

Konttiliikenne (TEU) 2010-16

Vienti- ja tuontikuljetukset konttikuljetuksina.
TEU on konttiliikenteen mittayksikkö. 1 TEU vastaa 20 jalan konttia.
Lähde: Liikennevirasto, Ulkomaan meriliikenne 2016 vuosijulkaisu (SVT)

Kontit vienti
Kontit tuonti

Kauttakulkuliikenne 2010-16

Viennin ja tuonnin kauttakulkuliikenne tonneina.
Suurimmat kauttakulkuliikenteen virrat kulkevat HaminaKotkan, Kokkolan, Hangon ja Helsingin satamien kautta.
Lähde: Liikennevirasto, Ulkomaan meriliikenne 2016 vuosijulkaisu (SVT)

Vientitransito
Tuontitransito