• Breaking Waves loi katseen eurooppalaisen meriklusterin tulevaisuuteen: kohti älykästä ja nollapäästöistä merenkulkua

    Lue lisää
  • European ports are a strategic partner in building a sustainable, competitive and smart Europe

    Lue lisää

Tilastot


Suomen Satamaliitto julkaisee kotimaisten satamien monipuolisia tavara- ja matkustajaliikenteen tilastoja. 

Satamaliiton sivuilla esitettävät kuukausitilastot perustuvat Liikenneviraston julkaisemiin liikenteen virallisiin tilastoihin. Vuositilastot sisältävät satama-alaa kuvaavia tunnuslukuja. Tilastot kattavat Satamaliiton jäsensatamat.

Kansallisia liikenteen tilastoja löytyy myös Liikenneviraston sivuilta:

Ulkomaan merikuljetukset Suomen satamien kautta 2018:

Satamien_liikennemäärät_2018.jpg