Liikenne- ja viestintäministeriö on käynnistänyt runkoväylävalmistelun

Suomen Satamaliitto ry, 29.1.2018

LVM on käynnistänyt valmistelun päätöksestä, jolla linjattaisiin valtakunnallisesti merkittävästä liikenneverkosta.  Runkoverkko yhdistäisi valtakunnallisesti ja kansainvälisesti suurimmat keskukset ja solmukohdat sekä palvelisi erityisesti valtakunnallista pitkän matkan liikennettä. Runkoverkko perustuu olemassa olevaan tie- ja rautatieverkkoon.

Vaikka satamia ei ole suoranaisesti kerrottu nimettävän runkoväyliin, on valmistelutyö satamien näkökulmasta kiinnostava. Runkoverkon määrittely vaikuttaa välittömästi satamien toiminnan kannalta tärkeisiin takamaayhteyksiin ja niiden kehittämiseen. Satamat ja Satamaliitto seuraavat valmistelua ja informoivat jäsenkuntaansa valmistelun etenemisestä.