Satamat aktivoituvat liikenteen digitalisaation mahdollisuuksiin

Suomen Satamaliitto ry, 30.1.2018

Satamayhtiöiden omien digitalisaatiohankkeiden ohella tutkimus- ja kehittämiskeskus sekä korkeakouluvetoisessa DigiPort-hankkeessa tutkitaan satamien digitalisaatiota ja kehitetään avoimen datan hyödyntämistä satamissa. Edistääkseen digitalisaation mahdollisuuksia satamissa Satamaliitto osallistuu hankkeeseen ja sen puitteissa satamayhtiöille järjestettävään koulutukseen.

Hankkeen edistymistä voi seurata hankkeen www-sivuilta www.merikotka.fi/digiport.