Euroopan satamat sitoutuvat kestävän kehityksen tavoitteisiin

Suomen Satamaliitto ry, 11.4.2018

Euroopan merisatamien katto-organisaatio ESPO on allekirjoittanut yhdessä kollegaorganisaatioiden kanssa julistuksen, jolla sitoudutaan siihen, että kukin organisaatio roolissaan ponnistelee YK:n 17 kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumiseksi. ESPOn toiminnassa ovat jo pitkään painottuneet viestintä ja vaikuttaminen satamien ympäristöasioissa ja vastuullisessa vesirakentamisessa. ESPO kokoaa satama-alan ammattilaiset vuorovaikutukseen ympäristöasioiden parhaissa käytänteissä ja alan osaamisen kehittämisessä. Green Port toiminta palkitsee vuosittain satama-alan parhaat kehityshankkeet Euroopan merisatamista.

ESPO:n edunvalvonnassa korostuvat perinteisten ympäristöasioiden ohella myös globaalien ilmastotavoitteiden haasteisiin vastaaminen sekä liikenteen ja meriliikenteen päästöjen vähentämisen keinoihin vaikuttaminen.

World Port Sustainable Program (WPSP) on satamien maailmanorganisaation IAPH:n aloite, ja siihen ovat liittyneet ESPO:n ohella vesirakentamisen järjestö PIANC, Amerikoiden Satamajärjestö AAPA sekä mm. ruoppauksen eurooppalainen kattojärjestö. WPSP rakentaa kotisivut hyvien käytänteiden jakamiseksi, johon myös Suomen satamat voivat jakaa omia kestävän kehityksen projektejaan.

(kuvassa WPSP sitoumuksen allekirjoittajat mm. IAPH, ESPO, AAPA, PIANC)

20180322_180013_resized.jpg