Satamien investoinnit EU:n uudessa rahoituskehyksessä

Suomen Satamaliitto ry, 7.9.2018

Paneelikeskustelu BPO 9 2018 .JPG

BPO:n vuotuinen konferenssi kokosi jälleen Itämeren keskeisten satamien johdon keskustelemaan ajankohtaisista asioista. Konferenssia isännöi Szczecin - Swinoujzien satama.

Paneelikeskustelussa investointien EU-rahoitusmahdollisuuksista seuraavalla rahoituskaudella (2021 - 2027) painopistettä siirrettäneen aiempaa paremmin vastaamaan myös keskisuurten satamien tarpeita. Nykyisellä rahoituskaudella EU:n yhteisrahoitus on kohdentunut liki kokonaan suuriin infrastruktuuriprojekteihin ja EU:n ydinsatamien tarpeisiin.

Toimitusjohtaja Annaleena Mäkilä pitää hyvänä, että TEN-T kattavan verkon satamat pääsevät hyötymään yhteisrahoituksesta. Samalla Mäkilä toi BPO:n konferenssin paneelikeskustelussa esille sen, että nimenomaan satamien digitalisaatiokehitys on tarpeen tunnistaa rahoituskriteerejä linjattaessa.

Liikenteen rahoitusta koskeva valmistelu jatkuu parlamentissa. On tärkeää, että Itämeren erityinen asema tunnistetaan jatkossakin, koska merenkulun tiukentuvat sääntely jatkuu edelleen. Vaikuttamistyötä tehdään sen eteen, että ylipäätään liikenteen osuus EU:n budjetissa säilyisi vähintään nykyisenä. Tähän on hyvät mahdollisuudet, koska liikenteen päästöjen vähentämisen ratkaisuilla on keskeinen merkitys ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. 

Suomen valtio edistää samanaikaisesti EU:n ydinverkon kasvukäytävän jatkamista Helsingistä pohjoiseen.