Euroopan satamien ympäristöraportti 2018 valmistunut

Suomen Satamaliitto ry, 19.10.2018

Detalji Lokki kailottaa IMG_8421web.jpg

Ilmastonmuutoksen huomioiminen on tehnyt nopean nousun satamien kymmenen tärkeimmän ympäristöasian joukkoon.  Liki 60 % Euroopan satamista on vahvistanut infrastruktuurinsa kykyä vastaanottaa ilmastonmuutoksen vaikutukset.

Raportti sisältää satamien ympäristöasioiden tunnuslukujen ja kehityksen raportoinnin sekä nostaa esille satamien kymmenen kärjessä tärkeimmät ympäristöasiat kuluneena vuonna.

Ilman laatu on ollut satamien ympäristöasioiden ykkösteema jo vuodesta 2013 lukien.

Ilmastonmuutos on noussut nopeasti satamien agendalle. Se nousi viime vuonna ensimmäistä kertaa kymmenen tärkeimmän asian joukkoon ja oli tänä vuonna seitsemänneksi tärkeimmäksi rankattu. Liki 80 % vastanneista Euroopan satamista ilmoittaa ottavansa huomioon ilmastonmuutostekijät suunnitellessaan uutta infrastruktuuria satamassa. Lisäksi 59 % satamista on vahvistanut infrastruktuurinsa kykyä ottaa vastaan ilmastonmuutoksen vaikutukset.

Merenkulusta syntynyt jäte on myös asiakokonaisuus, jonka merkityksen kasvu näkyy satamien vastauksissa.

Raportista selviää myös, että 73 % satamista toimii ympäristösertifioinnin laatustandardien mukaisesti, joista yli 2/3 julkaisee ympäristöraporttinsa.

European Sea Ports Organisation ESPO:n vuotuiseen selvitykseen vastasi 90 Euroopassaa toimivaa satamaa, joista viisi vastaajaa on Suomessa toimivia satamayhtiöitä.

www.espo.be/media/ESPO%20Environmental%20Report%202018.pdf

www.espo.be/news/espo-publishes-environmental-report-2018-top-10-en