Satamien investoinneille EU:n yhteisrahoitusta

Suomen Satamaliitto ry, 9.10.2018

IMG_8300web.jpg

EU:n liikenteeseen kohdentuvana rahoitushaun kokonaissummana investoidaan lähes 700 miljoonaa euroa kestävään ja innovatiiviseen liikenteeseen, josta Suomen satamiin, lentoliikenteen kehittämiseen ja vaihtoehtoisten polttoaineiden jakeluinfraan kohdentui liki 30 miljoonaa euroa.

Suomesta haettiin tukea neljään eri hankkeeseen, joille kaikille myönnetään EU:n väylä- ja liikennehankkeiden Verkkojen Eurooppa -välineen rahoitusta (CEF - Connecting Europe Facility). Suomeen kohdistettavan tuen määrä on 29,9 miljoonaa euroa.

HaminaKotkan satama saa tukea 11,1 miljoonaa euroa. Eastern Baltic Hub -hankkeessa kehitetään sataman yhteyksiä osana Skandinavian ja Välimeren välistä liikennekäytävää.

Gasum Oy saa 2,9 miljoonaa euroa vaihtoehtoisten polttoaineiden jakeluinfrastruktuurin rakentamiseen. Nordic LNG/CNG -hankkeessa laajennetaan nesteytetyn ja paineistetun maakaasun jakeluasemaverkkoa Suomessa.

Tukea myönnettiin kahdelle kansainväliselle yhteistyöhankkeelle, jossa on suomalainen osapuoli. TWIN-PORT 3 -hankkeessa kehitetään Helsingin ja Tallinnan välistä laivaliikennettä ja satamatoimintaa. Rahoitusta myönnetään 21,4 miljoonaa euroa, josta suomalaisten hakijoiden osuus on 15,8 miljoonaa euroa.

Lisäksi rahoitusta sai virolaisen Infortar AS:n hanke rakentaa Eesti Gasumille LNG:n bunkrausalus. Hanke sai 7,2 miljoonan euron yhteisrahoituksen.

EU investoi myös ilmailualan toimijoiden tietoverkkojen turvallisuuden kehittämiseen 232,2 miljoonaa euroa. Tästä Suomessa tukea myönnetään 90 000 euroa ANS Finland Oy:lle eurooppalaisen lennonvarmistusjärjestelmän kehittämiseen.

CEFtransport-calls-selected-projects2018.pdf
425 kt, päivitetty 9.10.2018