Väylämaksulain muuttaminen vuosiksi 2022-2023

Suomen Satamaliitto ry (info a satamaliitto.fi), 2.7.2021

Suomen Satamaliitto ry toteaa lausunnossaan Liikenne- ja viestintäministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi väylämaksulain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta:

Väylämaksun ns. puolittamisen jatkaminen vuosille 2022 ja 2023 on kannatettavaa. Puolittamispäätöksen toteuttaminen hyvissä ajoin varmistaa sitä ennustettavuutta, jota rahdinantajat tarvitsevat merikuljetusten kustannusten kehitystä arvioidessaan.

Suomen Satamaliitto ry katsoo, että kansallisesta väylämaksusta kokonaan luopuminen on perusteltua mm. sen vuoksi, että kyseessä on veroluonteinen maksu, jolla tuotetaan Suomessa toimintaa harjoittavalle teollisuudelle sekä kuluttajatuotteiden kuljetuksille tarjottavaa talvimerenkulun avustuspalvelua. Suomen Satamaliitto ry katsoo, että tämän tyyppinen julkinen palvelu tulisi kattaa valtion budjettivaroin ilman, että budjetin katteeksi kerätään merikuljetuksiin liittyvää veroluonteista maksua, väylämaksua.

Hallituksen esityksessä tuodaan esille, että alun pitäen väylämaksun puolittaminen on toteutettu tilanteessa, jossa EU:n rikkipäästörajoitusten sääntely on tuottanut merikuljetuksiin kustannusten nousua, ja siten on nähty perustelluksi kompensoida nousevia kuljetuskustannuksia. Puolittamisen jatkoa on perusteltu pandemiasta palautumisella. Suomen elinkeinoelämälle välttämättömiin merikuljetuksiin kohdistuu lähivuosina entistä enemmän kustannuspaineita, mm. EU:n merenkulun päästökauppajärjestelmän käyttöönotto, mikä antaa jatkossa perustellun syyn palata väylämaksun kokonaan poistamiseen.

Suomen Satamaliitto ry