Satamien saniteettivesikäsikirja palveluksessanne

Suomen Satamaliiton toteuttama saniteettivesien vastaanoton käsikirja on tehty helpottamaan Itämeren kannalta tärkeää alusjätehuollon osan suunnittelua ja toteutusta, sillä monien yksinkertaisilta näyttävien toimien takana on mittava määrä valmistelua ja yhteensovittamista.

Käsikirjan tehtävänä on tarjota käytännön tietoa jätehuollon palveluiden sujuvoittamiseen ja siten kannustamaan yhä useampia aluksia hyödyntämään pakollisen jätemaksunsa antamaa oikeutta jättää mm. käymäläjätevetensä satamaan ilman lisämaksua.  

Sisältö on kirjoitettu ennen kaikkea satamanpidon näkökulmasta, mutta koko toimijaketju huomioiden. Käsikirjaa kannattaa siksi jakaa myös sataman alusjätehuollon yhteistyökumppaneille, sillä ketju toimii sitä sujuvammin, mitä paremmin siihen liittyvät osapuolet tuntevat oman osuutensa merkityksen kokonaisuudelle. Viestinnän merkitys on tuloksille erityisen tärkeää ja siihen kiinnitetään erityistä huomiota käsikirjan sisällöissä. 

Käsikirja havainnollistaa kaikkia käymäläjätevesien vastaanottamiseen liittyviä vaiheita: alusten tarpeiden tunnistamista, vastaanottojärjestelyiden organisointia sekä saniteettivesistä veloittamista merenkulun ympäristönsuojelulain maksujärjestelmän mukaisesti, alusjätedirektiivin säädöksiin perustuen.  

Käsikirja on toteutettu työkirjamaisena: aukeaman oikean puolen sivuilla on käsikirjateksti, vasemman puolen sivuilla kommentteja, kysymyksiä ja tilaa aiheeseen liittyville, satamakohtaisille muistiinpanoille. Se tarjoaa sisältöjä sekä viemäröinnin piirissä oleville matkustajasatamille että etupäässä liikkuvia keräyspalveluita käyttäville rahtiliikenteen satamille. 

Saniteettivesikäsikirja on vapaasti kaikkien satamien käytettävissä ja otamme mielellään vastaan siihen liittyvää palautetta osoitteessa info a satamaliitto.fi