TYÖRYHMÄT

JÄSENYRITYSTEN ASIANTUNTEMUS TOIMINTAAN KANAVOITUU LIITON TYÖRYHMIEN KAUTTA

Työryhmät ovat säännöllisen vuorovaikutuksen välineitä jäsenten kesken, sekä keskustelussa satama-alan sidosryhmien, kuten viranomaisten, yritysten kuin muiden järjestöjen kanssa. 

Työryhmissä käsitellään niiden toimialaan kuuluvia ajankohtaisia asioita. Viranomaisten ja yritysten edustajat vierailevat säännöllisesti kokouksissa. Ryhmät osallistuvat tarvittaessa satama-alan kehityshankkeisiin erityisaiheensa asiantuntijaryhmänä.