Satama-alaa kehitetään kansainvälisellä yhteistyöllä

Kansainväliset yhteydet ja vaikuttaminen ovat tärkeää toimialalla, joka on oleellinen osa globaaleja kuljetuksia. Satamaliiton kansainvälisen toiminnan painopiste on Itämerellä ja Euroopassa, missä ovat myös Suomeen ja Suomesta suuntautuvan meriliikenteen satamavastinparit.

European Sea Ports Organisation ESPO

Suuri osa satamia koskevasta lainsäädännöstä on yhteiseurooppalaista perua. Satamaliitto panostaa vaikuttamiseen Eurooppa-organisaation sisällä, koska ESPO:lla on varsin vakiintunut vaikuttajarooli EU:n instituutioissa, yhteistyössä komission ja parlamentin kanssa.

ESPO:ssa ovat edustettuna Euroopan 23 rannikkovaltiota kansallisesti edustavan satamaorganisaation kautta. ESPO muodostaa satama-alan yhteistä eurooppalaista kantaa komiteatyössä syntyvän vuorovaikutuksen kautta. Lainsäädäntö- ja politiikkavaikuttamisen kannat linjataan Executive Committeen kokouksissa.

Baltic Ports Organization BPO

Satamaliitto pitää yhteyttä Itämeren satamien yhteistyöverkoston BPO:n sihteeristön kanssa. Varsinaisesti BPO:ssa jäseninä ovat Itämeren alueen satamat.

BPO:n puitteissa toteutetaan aktiivisesti satama-alan hankkeita, erityisesti meriympäristöön liittyviä hankkeita.

International Association of Ports and Harbours IAPH

Suomen Satamaliitto on jäsenenä alan maailmanjärjestössä, jonka puitteissa mahdollistuu globaalien trendien seuraaminen ja verkostoituminen Eurooppaa laajemmin. IAPH järjestää maailmankonferenssin joka toinen vuosi.

Pohjoismainen yhteistyö

Pohjoismaiset Satamaliitot pitävät aktiivista yhteyttä vaihtaakseen näkemyksiä markkinoiden kehityksestä Pohjoisessa Euroopassa, keskustellaakseen erityisesti yhteisistä näkemyksistä EU-asioissa sekä edistääkseen TEN-T politiikan rahoitusinstrumenttien saatavuutta Pohjolan satamiin. 

Suomen Satamaliitto ja Svenska Hamnar ovat mukana Zero Vision Tool ZVT-yhteistyössä, jossa vauhditetaan kestävän merenkulun ja satamainvestointien toteuttamista eurooppalaisella yhteisrahoituksella.

The World Association for Waterborne Transport Infrastucture PIANC

PIANC on erityisesti vesirakentamiseen keskittyvä kansainvälisen yhteistyön foorumi.

Satamaliitto osallistuu aktiivisesti PIANC:n Suomen yhdistyksen toimintaan vaikuttaakseen vesirakentamisen käytäntöihin.