Satama-alaa kehitetään kansainvälisellä yhteistyöllä

Kansainväliset yhteydet ja vaikuttaminen ovat tärkeää toimialalla, joka on oleellinen osa globaaleja kuljetuksia. Satamaliiton kansainvälisen toiminnan painopiste on Itämerellä ja Euroopassa, missä ovat myös Suomeen ja Suomesta suuntautuvan meriliikenteen satamavastinparit.

European Sea Ports Organisation ESPO

Suuri osa satamia koskevasta lainsäädännöstä on yhteiseurooppalaista perua. Satamaliitto panostaa vaikuttamiseen Eurooppa-organisaation sisällä, koska ESPO:lla on varsin vakiintunut vaikuttajarooli EU:n instituutioissa, yhteistyössä komission ja parlamentin kanssa.

ESPO:ssa ovat edustettuna Euroopan 23 rannikkovaltiota kansallisesti edustavan satamaorganisaation kautta. ESPO muodostaa satama-alan yhteistä eurooppalaista kantaa komiteatyössä syntyvän vuorovaikutuksen kautta. Lainsäädäntö- ja politiikkavaikuttamisen kannat linjataan Executive Committeen kokouksissa.

The European Federation of Inland Ports EFIP

EFIP kokoaa yhteen lähes 200 sisävesisatamaa ja satamaviranomaista. EFIP seuraa aktiivisesti satamien kannalta tärkeää EU:n liikenne- ja ympäristöpolitiikkaa ja edustaa sisävesisatamia EU:n toimielimissä. Suomen Satamaliitto pitää tiivistä yhteyttä EFIP:n kanssa.

International Association of Ports and Harbours IAPH

Suomen Satamaliitto on jäsenenä alan maailmanjärjestössä, jonka puitteissa mahdollistuu globaalien trendien seuraaminen ja verkostoituminen Eurooppaa laajemmin. IAPH järjestää maailmankonferenssin joka toinen vuosi.

Pohjoismainen yhteistyö

Pohjoismaiset Satamaliitot pitävät aktiivista yhteyttä vaihtaakseen näkemyksiä markkinoiden kehityksestä Pohjoisessa Euroopassa, keskustellaakseen erityisesti yhteisistä näkemyksistä EU-asioissa sekä edistääkseen TEN-T politiikan rahoitusinstrumenttien saatavuutta Pohjolan satamiin. 

Suomen Satamaliitto ja Svenska Hamnar ovat mukana Zero Vision Tool ZVT-yhteistyössä, jossa vauhditetaan kestävän merenkulun ja satamainvestointien toteuttamista eurooppalaisella yhteisrahoituksella.

Baltic Ports Organization BPO

Satamaliitto pitää yhteyttä Itämeren satamien yhteistyöverkoston BPO:n sihteeristön kanssa. Varsinaisesti BPO:ssa jäseninä ovat Itämeren alueen satamat.

BPO:n puitteissa toteutetaan aktiivisesti satama-alan hankkeita, erityisesti meriympäristöön liittyviä hankkeita.