Suuri osa kuljetuksista alkaa tai päättyy satamassa

Satamien yksityisraiteiden kautta kulkee teollisuuden ja kaupan vienti- ja tuontikuljetuksia, sekä Venäjän kauttakulkuliikenteen lasteja.

Satamaliiton jäsenistä 19 omistaa rataverkon. Satamanpitäjäyhtiöt ovat rataverkon haltijoita, joilla on sekä turvallisuusvelvoitteita ja osalla lisäksi rautatiemarkkinoiden toimivuutta palvelevia velvoitteita.

Turvallisuusvelvoitteista keskeinen on kaikilta rataverkon haltijoilta vaadittava turvallisuuslupa. Sen osana on turvallisuusjohtamisjärjestelmä, joka kuvaa rataverkon turvallisuuden hallintaa satamassa.

Yleiseurooppalaisiin liikenneverkkoihin (TEN-T) kuuluvat merisatamat kuuluvat raidemarkkinoiden säätelyn piiriin. Rataverkon haltijalle se tarkoittaa velvoitetta julkaista verkkoselostus, jossa kuvataan rataverkko ja siellä tarjolla olevat palvelut, kerrotaan rataverkolle pääsyn menettelyistä ja esitellään käytön hinnoittelu, mikäli rataverkon käytöstä veloitetaan. Satamien on julkaistava verkkoselostus ensimmäisen kerran kalenterivuodelle 2018.