Mikä on Suomen Satamaliitto?

Suomen Satamaliitto tuo rahti- ja matkustajasatamien kannan päätöksentekoon Suomessa ja EU:ssa.

Satamaliiton jäseninä on 30 meri- ja sisävesisatamaa, jotka kehittävät satamainfrastruktuuriaan ja tarjoavat satamapalveluita. Jäsenkunnassa on niin yleisiä kuin teollisuussatamia.

Satamaliiton jäsensatamien kautta kulkee n. 95 % Suomen ulkomaankaupan tuonnin ja viennin volyymista. Matkustajaliikenne on näkyvä osa toimialan luonnetta ja tällä alusliikenteellä on keskeinen merkitys tavarakuljetusten tehokkuudelle.

Vuonna 1923 perustetun liiton toimistossa Helsingissä työskentelee neljä henkilöä.