Satamien toimintaa ja turvallisuutta kehittämässä

Suomen Satamat on jäsentensä elinkeinopoliittinen edunvalvoja sekä Suomessa että EU:n yhteisissä asioissa.

Toiminta

Suomen Satamat edustaa Suomen meri- ja sisävesisatamia vuorovaikutuksessa päätöksentekijöiden kanssa. Edunvalvontatyö kattaa vaikuttamisen niin EU- kuin kansallisella päätöksenteon tasolla. Satamaliitto kokoaa koko satamatoimialan näkemykset ja viestii ne aktiivisesti sidosryhmilleen.

Suomen Satamien  perimmäinen tavoite on edistää satamien toiminnan edellytyksiä ja siten parantaa satamayhtiöiden kilpailukykyä.

Edunvalvonnan painopisteitä

Vaikuttamistyössä keskeisellä sijalla ovat satamien turvasääntelyn kehittäminen, yksityisraiteita koskevien normien toimivuuden edistäminen, satamien ympäristömääräysten sujuvoittaminen ja alan elinkeinopoliittisten näkemysten välittäminen päättäjien käyttöön.


Aktiivinen viestijä

Suomen Satamat luo myönteistä kuvaa alan merkityksestä Suomen taloudelle ja vientiteollisuuden kilpailukyvylle. Liitto tuo päättäjien käyttöön ajantasaista tietoa alan markkinanäkymistä,  toiminnan edellytyksistä ja tarpeista kilpailukyvyn parantamiseksi.

Suomen Satamat on jäseniensä vuorovaikutuskanava. Liiton tapahtumien yhteydessä ja työryhmätoiminnassa alan ammattilaiset vaihtavat näkemyksiä alaa koskevista asioista. 

Liitto viestii aktiivisesti jäsenkunnan kanssa tiedottaen jäsenilleen lainsäädännön muutoksista ja muista ajankohtaisista asioista ja tapahtumista.