Säännöllinen vuorovaikutus kiteyttää alan näkemykset

Satamajohdon kokous on kaksi kertaa vuodessa kokoontuva neuvottelukuntatyyppinen vuorovaikutuselin, jossa ovat edustettuna kaikkien jäsenten operatiivinen johto.

Satamajohdon kokouksessa käsitellään toimitusjohtajien työn kannalta keskeisiä lainsäädäntö-, politiikka-, ja suhdanneinformaatiota. Satamajohdon kokouksessa vierailevat niin politiikan kuin virkamiespäätöksenteon keskeiset toimijat.

Satamajohdon kokous tarjoaa jäsenkunnan johdolle ja toimialalle kokonaisuudessaan foorumin säännölliseen vuorovaikutukseen ja näkemysten vaihtoon.