Pohjoismaiset satamat tekevät yhteistyötä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden merkeissä

Suomen Satamaliitto ry, 14.11.2019

Kymmenen pohjoismaista satamaa on sopinut YK:n Kestävän kehityksen SDG2030 -tavoitteisiin liittyvästä ympäristöyhteistyöstä osana satamasektorin kestävän kehityksen toimenpiteitä.

Helsingin Satama Oy, Ports of Stockholm, Copenhagen-Malmö Port, Port of Oslo, Faxaports/Iceland, Port of Gothenburg, Port of Helsingborg, Port of Aarhus, Port of Esbjerg ja Port of Torshavn ovat julkistaneet sopineensa yhteistyöstä. Vastuullinen liiketoiminta tarvitsee innovatiivista ajattelua ja uusia työskentelytapoja. Meidän pitää luoda vahvoja kumppanuuksia tuottaaksemme nopeammin kestäviä ratkaisuja", sanoo Barbara Scheel Agersnap, Copenhagen-Malmö satamayhtiön toimitusjohtaja. "Tämä on vahva yhteisen toiminnan sitoumus joukolta Pohjoismaiden suurimpia satamayhtiöitä."

Parhaat käytännöt
Satamat sopivat jakavansa tietoa ja parhaita käytäntöjä paitsi ympäristöasioiden hoitoon, mutta myös muihin aiheisiin liittyen. Päähuomio on YK:n SDG2030 -tavoitteissa, jotka liittyvät energiankäyttöön, vaihtoehtoisiin energialähteisiin, ilman ja veden pilaantumista ehkäiseviin teknologioihin niin satamaoperointiin kuin aluskäynteihin liittyen, luonnon monimuotoisuuteen ja vieraslajien torjuntaan. 

Tämän lisäksi satamayhtiöt sitoutuvat jakamaan tietoa ja kokemuksia uusista keinoista parantaa ekosysteemien kykyä toimia kestävien päämäärien mukaisesti esim. yhdistämällä tieteen, tekniikan ja start-up -yritysten osaamista. Yhteistyösopimus huomioi sen, että jokaisella satamalla on omat painotuksensa kestävän kehityksen ympäristö-, sosiaalisissa ja talouden tavoitteissa. 

Lähde: GreenPort Newsletter 13.11.2019