Satamat valmistelevat toimenpiteitä liikenteen päästöjen vähentämiseksi

Suomen Satamaliitto ry, 29.1.2020

Satamien toimitusjohtajat kävivät keskustelua liikenne- ja viestintäministeriön merenkulkujohtaja Päivi Antikaisen kanssa liikenteen päästöjen vähentämisen keinoista. Ministeriön johdolla on käynnissä kaikkia liikennemuotoja koskeva fossiilittoman liikenteen tiekartan valmistelu. Suomen satamat ovat omalta osaltaan sitoutuneet edistämään liikenteen päästöjen vähentämistä ja osallistuvat toimialana tiekartan valmisteluun.  

Kokousedustajat saivat yksikönjohtaja Antikaiselta seikkaperäisen selvityksen niin IMOn merenkulkua koskevista tavoitteista kuin EU:n Green Deal -ohjelmavalmisteluista sekä kansallisesta tiekarttavalmistelusta. 

Satamien kohdalla yksi ajankohtainen kysymys on maasähkön käytön lisääminen satamassa oleville laivoille. Maasähkö tuntuu olevan korkealla EU:n päättäjien agendalla ja onkin toimiva ratkaisu tietyntyyppisen laivaliikenteen satamissa. 

Satamajohdon kokouksessa Helsingin Sataman toimitusjohtaja Ville Haapasaari esitteli satamayhtiön hiljattain julkaistun ohjelman ja toimenpiteet hiilineutraaliksi satamaksi vuoteen 2030 mennessä. Toimenpideohjelma sisältää mm. maasähköinvestointeja eri satamakeskuksiin. 

Satamaliitto valmistelee satamien toimenpidekokonaisuutta ministeriön tiekarttatyöhön kuluvan kevään aikana. Suurin potentiaali fossiilittoman liikenteen edistämisessä on kuitenkin maantieliikenteen puolella. Satamien alueen CO2- päästöistä ehdottomasti suurin osa tulee puolestaan laivaliikenteestä.