European Shipping Week keskusteli kestävästä merenkulusta

Suomen Satamaliitto ry, 25.2.2020

European Shipping Week kokosi useana päivänä laajasti Euroopan merenkulun, satamien ja muun meriklusterin edustajia Brysseliin. Viikon aikana käytiin useita eri keskusteluja ja työpajoja merenkulun ajankohtaisista teemoista.

panelistit_01-640x350.jpg

Satamaliiton Annaleena Mäkilä osallistui ESPO:n varapuheenjohtajan ominaisuudessa ESW:n päätilaisuuden paneelikeskusteluun merenkulusta ja ympäristöstä. Mäkilä toi esille Euroopan satamien sitoutumisen EU:n komission Green Deal -ohjelman päätavoitteeseen vähentää merenkulun päästöjä puoleen vuoteen 2050 mennessä. Satamille laivapäästöjen vähentäminen on prioriteetti ja satamat ovat valmiita auttamaan merenkulun päästöjen vähentämisessä. Päävastuu aluspäästöjen vähentämisessä on kuitenkin merenkululla itsellään. Paneelikeskustelun osapuolet edustivat hyvin sitä, missä varustamojen edelläkävijät tänä päivänä menevät päästöjen vähentämisessä ja puhtaissa laivainvestoinneissa ja innovaatioissa.

ESW paneelikeskustelu.PNG

Mäkilä toi keskustelussa esille, että EU:n komission tulisi välttää kovin yksityiskohtaista ja velvoittavaa lainsäädäntöä, vaan jos regulaatiota tarvitaan kehityksen vauhdittamiseksi, sääntelyn tulisi olla tavoiteperusteista ja teknologianeutraalia. Lisäksi satamien omassa roolissa digitaalisilla ratkaisuilla ala kehittää liikenteen sujuvuutta, parantaa alusten saapumis- ja lähtöaikojen tiedon jakamista, tehostaa kuljetuksia takamaayhteyksiin sekä parantaa myös päästövähennyksiin suunnattujen toimenpiteiden mittaamista ja kommunikointia eri sidosryhmien kanssa.

Satamista on jo useita käytännön esimerkkejä, kuinka digitaalisten sovellusten avulla päästövähennyksiä voidaan tavoitella. 

Mäkilä korosti puheenvuorossaan myös sitä, että satamissa tulee välttää turhien investointien tekemistä, mikäli ei ole taetta, että niille on käyttöä. Tämä koskee nimenomaan satamien maasähköinvestointeihin kohdistuvaa painetta niin EU:n komission kuin parlamentin suunnalta. Rakentamisvelvoitteita ei tule säätää ilman vastavuoroista velvollisuutta käyttää maasähköä laiturissa.