Satamaliitto viestii aktiivisesti poikkeusolojen aikana

Suomen Satamaliitto ry, 17.3.2020

Satamaliitto seuraa ja informoi jäsensatamiaan koronaviruksen synnyttämistä tilanteista ja mahdollisen valmiuslain myötä tulevista toimista. Liiton varautumispäällikkö on päivittäin vuorovaikutuksessa huoltovarmuusorganisaation kanssa. Jäsensatamista kerätään päivittäin tilannetietoa ylimmän valtionjohdon päätöksenteon tueksi ja samalla välitetään kokonaistilannetietoa satamien suuntaan.

Poikkeuksellisessa tilanteessa vuorovaikutusta ja viestintää on strukturoitu uudella tavalla ja avaamme uuden informaatiokanavan satamien turvapäälliköiden ja johdon kanssa. Jatkamme tilannekuvan muodostamista päätöksentekoa varten ja olemme tiiviissä yhteydessä niin viranomaisten kuin toisia toimialoja ja yrityksiä edustavien järjestöjen kanssa.

Satamat edustavat kriittisiä toimintoja yhteiskunnassa. Tällä hetkellä satamien toiminnan tarkoituksena on huolehtia kaikkien tavaravirtojen mahdollisimman hyvästä toimivuudesta henkilöliikenteeseen asetetuista rajoituksista huolimatta.