Meronen Etelä-Suomen Satamapalveluiden johtoon

Suomen Satamaliitto ry, 8.4.2020

Etelä-Suomen Satamapalvelu Oy:n (ESSP) operatiivinen johto muuttuu. Nykyisen toimitusjohtaja Kari Noroviidan siirtyessä eläkkeelle 15.4.2020 yhtiön toimitusjohtajana aloittaa Helsingin Satama Oy:n taloudesta, ICT:stä ja kehittämisestä vastaava johtaja DI Pekka Meronen.

Muu organisaatio jatkaa ennallaan. Pekka Meronen on työskennellyt aiemmin mm. Kotkan ja Rauman satamissa ja tuntee alan haasteineen ja mahdollisuuksineen hyvin.

Etelä-Suomen Satamapalvelu Oy jatkaa toimintansa määrätietoista kehittämistä ylläpitääkseen luotettavia ja kustannustehokkaita palveluita asiakkailleen. ESSP tulee lähivuosina hakemaan kasvua toimintaansa sekä maantieteellisesti, että palvelutarjontaa laajentamalla.