Usein kysyttyä satamien toiminnasta ja koronasta

Suomen Satamaliitto ry, 17.4.2020

Tämän listauksen ovat koonneet Suomen Satamaliitto ry, Satamaoperaattorit ry ja Suomen Laivameklarit ry. Mukana on koronatilanteesta usein kysyttyjä kysymyksiä.

Onko matkustaminen sallittua?

 • sallittua on vain Suomen kansalaisten ja Suomessa tai muussa EU:n tai ETA:n jäsenvaltiossa asuvien henkilöiden paluuliikenne, välttämätön työmatkaliikenne ja muu välttämätön liikenne
 • henkilöliikenne on sallittua Helsingin, Långnäsin, Turun ja Vaasan satamista
 • Valtioneuvosto on suosittanut Suomeen Ruotsista, Virosta ja Saksasta liikennöiviä laivayhtiöitä lopettamaan henkilöliikenteen lipunmyynnin ajalle 11.4. - 13.5.  
 • Suomeen tulevat matkustajat ohjataan 14 vuorokauden karanteeniin
 • kaupunki vastaa matkustajien ohjeistuksesta
 • satamanpitäjällä voi olla omia ohjeita satamassa kulkemisen reiteistä tai erikseen osoitetuista kulkualueista

Mistä satamista rahtiliikenne on sallittua?

 • Rahtiliikenne on sallittua kaikissa Suomen satamissa. 

Miten toimitaan, jos saapuvalla aluksella on koronaepäily?

 • koronaepäilystä viestitään Portnetin meriterveysilmoituksella
 • Portnetin kautta ilmoituksen saavat agentti, satamayhtiö, Finnpilotin luotsinvälitys ja THL
 • agentti ilmoittaa koronaepäilystä luotsintilauksen yhteydessä myös Finnpilotille
 • THL:n päivystäjä hälyttää satamaan vastuulääkärin, joka tekee tarvittavat toimenpiteet ja päätökset

Miten toimitaan, jos saapuvalla aluksella todetaan korona?

 • alueellinen vastuulääkäri päättää sairastuneen kuljetuksesta, sijoittamisesta ja mahdollisesta karanteenista
 • valtio vastaa kustannuksista, jos sairastuneella ei ole osoitetta Suomessa
 • Suomen laki ei tunne ryhmäkaranteenia, joten alusta ei voida asettaa karanteeniin.
 • alus voidaan purkaa ja lastata suojatoimenpiteet huomioiden
 • alus voi jatkaa matkaa

Miten aluksen miehistön tulee toimia satamassa?

 • varustamon työntekijät ovat osa rahtiliikennettä eli rahdin purkuun ja lastaukseen liittyvä satama-alueella käynti on sallittua
 • sataman ulkopuolella saa käydä vain välttämättömästä syystä (esim. terveydenhoito)
 • varustamolla voi olla omia rajoituksia aluksella työskentelystä, esim. maista ei pääse alukselle
 • työskentelyssä tulee noudattaa kaikkia annettuja turvallisuusohjeita

Voiko miehistönvaihtoja tehdä?

 • miehistönvaihdot ovat osa rahtiliikennettä
 • miehistönvaihdot ovat sallittuja normaalisti
 • maahan saapuvan aluksen miehistö ei joudu 14 päivän karanteeniin maahan tullessaan
 • miehistönvaihdoissa tulee noudattaa kaikkia annettuja turvallisuusohjeita

Mistä saa lisätietoa?

Rajan ylitys poikkeusoloissa
www.raja.fi/ajankohtaista/ohjeet_rajanylitykseen

Työterveyslaitoksen ohjeet toimintaan satamassa
hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-satamat

Työterveyslaitoksen ohjeet toimintaan rahtilaivoilla
hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-rahtilaivat

Työterveyslaitoksen ohjeet toimintaan satamissa
hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-satamat