Matkustajaliikenne avautuu työmatkalaisille ja välttämättömään kulkemiseen

Suomen Satamaliitto ry, 14.5.2020

Port of Helsinki.jpg

Torstaina 14.5. avataan matkustajasatamissa Helsingissä, Turussa ja Vaasassa liikennettä työmatkailuun ja välttämättömään kulkemiseen. Muutos on se, ettei työmatkaliikkumiselta enää edellytetä välttämättömyyden kriteeriä. 

Sen sijaan muu kuin työmatkailu edellyttää välttämättömyyttä. Tämän kriteerin täyttymisen arvioi rajaviranomainen tapaus kerrallaan.

www.raja.fi/ajankohtaista/ohjeet_rajanylitykseen

Samassa yhteydessä luovutaan terveysviranomaisen oirelomakkeen täytöstä ja terveysviranomaiset eivät enää jatkossa ole satamissa tekemässä arviota matkustajan terveydentilasta. Vastuu siirtyy matkustajalle itselleen.

Satamien matkustajaterminaaleissa ja muissa siihen soveltuvissa tiloissa jaetaan THL:n päivitettyä ohjeistusta. Satamat ovat tehneet tiivistä yhteistyötä varustamoasiakkaittensa kanssa, jotta toteutettavat toimet turvavälien noudattamisesta, kuulutuksista terminaaleissa, matkustajien ohjaaminen ja muut käytännön asiat hoituvat hyvin.

Sujuva ja turvallinen matkustajaliikenne on kaikkien yhteinen etu!

Satamaliitto koordinoi matkustajasatamien kanssa toteutettavia toimia ja on tiiviissä vuorovaikutuksessa viranomaisten kanssa, mikäli täydentävää ohjeistusta tai tulkintoja kaivataan arjen toimintoja tukemaan.

Lisää käytännön ohjeistusta löytyy satamien omilta sivuilta 

www.portofhelsinki.fi

www.portofturku.fi

www.kvarkenports.com