Matkustamisen avautumista jatketaan

Suomen Satamaliitto ry, 24.6.2020

Suomen hallitus päättää viimeistään 10. päivänä heinäkuuta yksilöidysti Suomen ja muiden maiden välisen matkailun avautumisesta. Hallitus linjasi eilen neuvottelussaan, että sisärajavalvonnasta ja matkustusrajoituksista luovutaan 13. heinäkuuta alkaen Suomen ja sellaisten maiden välisessä liikenteessä, joissa COVID19-tauti-ilmaantuvuus on samankaltainen kuin niissä maissa, joiden osalta sisärajavalvonta on jo poistettu. Näitä maita ovat Norja, Tanska, Islanti ja Baltian maat. Tällä hetkellä raja-arvona pidetään enintään 8 uutta tautitapausta 100 000 henkilöä kohden edellisen 14 vuorokauden aikana.

Sisärajavalvonnasta voitaisiin siis tämänhetkisen epidemiatilanteen perusteella luopua seuraavien Schengen-maiden osalta: Saksa, Italia, Itävalta, Kreikka, Sveitsi, Slovakia, Slovenia, Unkari ja Liechtenstein. Lisäksi sallittaisiin Schengeniin kuulumattomista EU-maista Kroatiasta, Kyprokselta ja Irlannista matkustaminen Suomeen. Hallitus tekee kuitenkin vielä arvion Schengen- ja EU-maiden kokonaistilanteesta 10. heinäkuuta mennessä ja päivittää listauksen maista ajankohtaisen epidemiatilanteen pohjalta.

Epidemiologiseen arvioon perustuen sisärajavalvonta ja matkustusrajoitukset jatkuisivat edelleen Suomen sekä Alankomaiden, Belgian, Espanjan, Luxemburgin, Maltan, Portugalin, Puolan, Ranskan, Ruotsin ja Tšekin tasavallan välillä, huvialusliikennettä lukuun ottamatta.

Jokaisen Suomesta näihin maihin matkustavan pitää kuitenkin itse muistaa tarkistaa, mitkä ovat maahantulon rajoitukset kohdemaassa. Näillä kohdemailla voi olla voimassa omia rajoituksiaan matkailijoille.

EU:n komissio listaa maakohtaisia rajoituksia sivustolla   

reopen.europa.eu/fi