Breaking Waves kokosi yhteistyöhön satamien ja merenkulun asiantuntijoita yli kymmenestä maasta

Suomen Satamaliitto ry, 24.11.2020

Satamat, varustamot ja meriteollisuus järjestivät jälleen kansainvälisen merenkulun kilpailukykyä käsittelevän tilaisuuden. Pääaiheiksi nousivat yhteistyö kriisin keskellä ja kehitys kohti päästötöntä merenkulkua.

Edellisinä vuosina osana start-up tapahtuma SLUSH’ia järjestetty Breaking Waves toteutettiin tänä vuonna virtuaalisesti 18.11.2020. Osallistujia oli noin 200, jopa kymmenestä eri maasta ympäri Euroopan ja Pohjois-Amerikan. Vaikka koronapandemian aiheuttamista poikkeuksellisista olosuhteista johtuen fyysistä tapahtumaa ei voitu järjestää, virtuaalitapahtuma mahdollisti yleisön osallistamisen uudella tavalla ja interaktiivisen workshop-työskentelyn kaikkien osallistujien kesken.

Vuosi 2020 on haastanut kansanvälistä merenkulkuyhteisöä ennennäkemättömällä tavalla ja Breaking Wavesin teemana tänä vuonna oli älykäs palautuminen vallitsevan pandemian aiheuttamista vaikutuksista. Tilaisuus keskittyi tilannekuvan luomiseen ja tiedon jakamiseen alan toimijoiden välillä, sekä uusien mahdollisuuksien tunnistamiseen.

Keynote puhujina kuultiin huippuluokan asiantuntijoita kuten Clarkson Researchin johtajaa, maailmankuulua ekonomistia Dr. Martin Stopfordja Euroopan komission DG Movea johtavaa Magda Kopczynskaa. Kotimaista huippuosaamista edusti Wärtsilän Marine Solutions -liiketoiminnan johtaja Roger Holm. Puheenvuoroissa keskityttiin alan kehitykseen kohti yhä vastuullisempaa ja päästötöntä merenkulkua. Puhujat olivat yhtenäisiä siitä, että yhteinen tavoite vaatii toteutuakseen runsaasti T&K ja innovaatio- panostuksia sekä yhteistyötä eri sidosryhmien välillä.

Iltapäivän ohjelma jatkui yhteisellä workshop-työskentelyllä, jossa korostuivat mm. muuttuneet työskentelytavat ja digitalisaation kiritys tilanteesta johtuen. Myös alan regulaatio puhututti osallistujia. Virtuaaliseen paneelikeskusteluun osallistuivat kansainväliset alansa vaikuttajat; Karin Orsel (MF Group), Piet Opstaele (Port of Antwerp), Santiago Garcia-Mila (Port De Barcelona) Sauli Eloranta (VTT) ja Björn Blomqvist (Rederi Ab Eckerö). Paneelissa todettiin jälleen yhteistyön toimijoiden välillä olevan tärkeässä asemassa, mm. liittyen miehistönvaihto-ongelmien ratkomiseen kansainvälisesti ja uusien liiketoimintamallien kehittämiseen logistisen toimintaympäristön muuttuessa. 

BW 2020 2.jpg

Kuvassa tilaisuuden juontanut Jussi Tapio (Ghost company) sekä järjestäjiä edustavat Tiina Tuurnala (Suomen Varustamot) ja Annaleena Mäkilä (Suomen Satamaliitto) Breaking Waves virtuaalistudiolla.

Tilaisuuden järjesti Suomen Meriklusteri (Finnish Maritime Cluster: www.finnishmaritimecluster.fi), yhteistyössä Suomen Varustamot ry, Meriteollisuus ry, Suomen Satamaliitto ry ja Satamaoperaattorit ry. Hanke on EU:n Euroopan meri- ja kalatalousrahaston sekä Ely-keskuksen rahoittama.