Vihreiden terveystodistusten tarkastaminen lähtömaassa

Suomen Satamaliitto ry, 22.4.2021

Suomen Satamaliitto kannustaa talouden avaamiseen ja matkustamisen käynnistämiseen terveysturvallisesti digitaalisen vihreän todistuksen turvin. Suomen satamien sujuvan matkustajaliikenteen varmistamiseksi todistusten tarkastaminen tulee toteuttaa lähtömaassa matkustusasiakirjojen esittämisen yhteydessä.

Euroopan komissio on esitellyt maaliskuussa ehdotuksensa digitaalisesta vihreästä todistuksesta (green certificate). Sen tarkoitus on helpottaa matkustamisen avaamista EU:n sisämarkkinoilla. Kyse on EU-maissa käyvästä todistuksesta, joka osoittaisi, että sen haltija on ottanut koronarokotuksen, saanut negatiivisen testituloksen tai parantunut viruksen aiheuttamasta taudista.

Suomen Satamaliitto esittää, että talouden ja matkustamisen avaamista vauhditetaan terveysturvallisin keinoin. On ehdottoman tärkeää, että EU:n puitteissa on käytössä yhtenäiset ja selkeät todistusmenettelyt, jotka otetaan käyttöön ripeästi korotuskattavuuden laajentuessa ja tautitilanteen helpottuessa. Yhdenmukaisilla menettelyillä on olennainen lisäarvo matkustajille ja matkustamisen sujuvuudelle.

Digitaalista vihreää todistusta koskevia EU:n yhteisiä toimia säädettäessä Suomen Satamaliitto ry pitää tärkeänä ja tavoiteltavana, että vihreän todistuksen kaltaiset lisäasiakirjat tarkastettaisiin lähtömaan satamaterminaalissa.Vihreä todistus on osa toimenpiteitä yhteiskunnan ja liikkumisen turvalliseksi avaamiseksi. Matkustamisen avautuessa ja sisärajatarkastusten päättyessä Suomessa meriliikenteessä saapuvien matkustajien määrä kasvaa, mikä näkyy erityisesti Helsinki-Tallinna ja Turku-Tukholma -välisessä liikenteessä.

Matkustajamäärien kasvaessa kuljetusvälineeseen nousu ja sieltä poistuminen edellyttää logististen järjestelyiden sujuvuutta, tässä tapauksessa (digitaalisen) vihreän todistuksen tarkastamista. Em. reittien alusten lyhyet, tunnin kääntymisajat satamassa edellyttävät saapuvien matkustajien ripeää poistumista ja lähtevien matkustajien ripeää laivaan nousua. Ruuhkautumisen riskinpaikka on saavuttaessa tulosataman matkustajaterminaaliin, missä matkustajat joutuisivat jonottamaan terminaalissa ja matkustajasilloilla tarkastuspisteelle pääsyään.

Tämän johdosta Suomen satamat pitävät tärkeänä, että vihreän todistuksen kaltaiset lisäasiakirjat tarkastettaisiin lähtömaan terminaalissa, missä hoidetaan muitakin lähtöselvitysasioita, eikä tulosataman terminaalissa, joissa saapuville matkustajille varatut tilat ovat nykyään kaikkialla lähteville matkustajille varattuja suuremmat. Järjestely olisi vastavuoroinen: Suomesta meriliikenteessä lähtevien todistukset tarkastettaisiin vastaavasti satamassa ennen alukseen nousua, lähtömuodollisuuksien yhteydessä.

Lisäksi Suomen Satamaliitto esittää, että linjatessaan kansallista EXIT-strategiaansa valtioneuvosto katsoisi kansainvälisen risteilyliikenteen voivan avautua jo suunniteltua EU:n ulkorajan avaamisen aikataulua (elokuu 2021) aikaisemmin. Kansainvälinen risteilymatkustaminen on käsitteellisesti EU:n ulkorajan ylittävää liikkumista, mutta sen avaaminen portaittain ja yhteistyössä muiden Itämeren jäsenvaltioiden kanssa olisi toteutettavissa terveysturvallisin järjestelyin yhtäaikaisesti EU:n sisärajojen avaamisen kanssa.