Vahdinvaihdos Rauman Satamassa

Suomen Satamaliitto ry (info a satamaliitto.fi), 17.11.2021

Rauman Sataman pitkäaikainen toimitusjohtaja Hannu Asumalahti jää eläkkeelle vuoden vaihtuessa. Uutena toimitusjohtajana on aloittanut kesän jälkeen toimitusjohtaja Janne Virta. Virta siirtyi tehtäväänsä Euroports Rauman palveluksesta.

Hannu Asumalahti on toiminut Satamaliiton hallituksessa ja työvaliokunnassa vuodesta 2001 lähtien. Hän on ollut laaja-alaisesti mukana vaikuttamassa satama-alan EU-asioihin osallistumalla Satamaliiton virallisena vuosikokousedustajana European Sea Ports organisation ESPO:n päätöksiin sekä jäsenenä ensin Intermodal, Logistics and Industry Committeessa, sittemmin Economics and Analysis Committeessa ja jatkaa edelleen ESPO:n Audit Committeen jäsenenä.

Hannu on lisäksi toiminut aktiivisesti Huoltovarmuusorganisaatiossa satamanpitäjien edustajana niin vesikuljetuspoolissa kuin satamien ja satamaoperoinnin yhteisessä poolissa, satamajaostossa.

Toivotamme Hannulle oikein hyvää aikaa vapaaherrana ehkäpä metsä- ja maatiluksilla!