UPM Kymmene sitoutui purkamaan kuljetustensa alusjätevedet satamiin

Suomen Satamaliitto ry (info a Satamaliitto.fi), 28.6.2022

Uuteen toimintamalliin siirrytään UPM:n toiminnan kannalta merkittävimmissä satamissa Raumalla, Haminassa, Kotkassa ja Pietarsaaressa. Rahdinantajalla on merkittävä vipuvoima asiassa.

3 UPM Lady Rauma satama

Sitoumus on annettu Baltic Sea Action Groupille (BSAG) maailman merien päivänä 8.6.2022.  

Suomen rahtisatamissa voidaan vastedes varautua vastaanottamaan rahtialusten jätevesiä aiempaa enemmän, mikä on myönteinen kehitys Itämeren tilan kannalta. UPM Kymmenen avaus rahdinantajana on merkittävä vapaaehtoisen menettelyn vakiinnuttamiseen. Satamat ottavat aluksilta vastaan jätevesiä, mutta toisin kuin matkustaja-alusten kyseessä ollessa, rahtialuksille ei ole lakisääteistä pakkoa purkaa niitä satamien vastaanottolaitteisiin.  

UPM Kymmenen Itämeri-sitoumus on voimassa vuosille 2022–2026, ja se keskittyy edistämään BSAG:n Ship Waste Action -aloitetta (SWA). Aloitteen tavoitteena on vakiinnuttaa toimintamalli, jossa rahtialusten jätevedet puretaan satamaan ja niiden ravinteet otetaan hyötykäyttöön kiertotalousratkaisujen avulla. UPM pyrkii esimerkiksi selvittämään mahdollisuuksia hyödyntää laivaperäisistä jätevesistä syntyvien kierrätysravinteiden käyttöä omissa jätevedenpuhdistamoissaan. Tällä tavoin yhtiö edistää omaa 2030-tavoitettaan käyttää ainoastaan kierrätysravinteita jätevedenpuhdistamoillaan. 

UPM:n sitoumus on merkittävä kehitysaskel tilanteessa, jossa rahtia kuljettavien alusten jätevesien purkaminen mereen on edelleen laillista. ”Teknisesti jätevesien purku maihin ei ole haastavaa, mutta se vaatii suunnittelua ja koordinointia, sillä tavoitteemme on toimia näin sekä itse operoimiemme alusten osalta että sitouttaa mukaan pitkäaikaiset rahtaussopimuskumppanimme sekä yksittäisten matkarahtausten palveluntarjoajat”, meriliikenteestä vastaava johtaja Lauri Rikala kertoo. 

Lue koko uutinen UPM Kymmenen verkkosivuilta: www.upmpulp.com/fi/media/uutiset-ja-tiedotteet/2022/06/upmn-uusin-itameri-sitoumus-siirtaa-merikuljetuksien-jatevesien-purun-merelta-maihin/